Aquesta setmana toca selectivitat, i mentre els estudiants aprofiten al màxim les hores i els cafès, cal anar decidint quina és la millor opció per estudiar a la Universitat. Aquest nou portal, Estudis Universitaris de Catalunya, ens ho posa una mica més fàcil.

Només cal escriure al buscador la nostra opció. Per exemple, Medicina. Immediatament es despleguen, de forma molt clara, els set graus i els cinc màsters que es poden cursar d'aquesta disciplina als centres catalans. Si cliquem a qualsevol d'ells, per exemple, el grau de la Universitat Rovira i Virgili, que es fa a Reus, obtenim una fitxa bàsica i diversos gràfics amb informació d'interès, com ara la nota de tall al juny, la taxa d'ocupació dels graduats, el seu primer salari brut o el temps que es triga a tenir la primera feina.Diversos enllaços permeten accedir a altres fonts de dades, amb molta més informació sobre cada estudi. La recerca es pot fer també per tipus d'estudi, per branca o per universitat. La web l'ha posat en marxa l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya en col·laboració amb la Secretaria d'Universitats i Recerca i el conjunt de les universitats de Catalunya.