Portugal és el primer productor de suro al món. Dins de la indústria surera, el tap per al vi és el producte principal, que representa el 70% de les exportacions de suro portugueses. Actualment, aquesta indústria s'enfronta al TCA, un defecte que els experts no són capaços de resoldre, que provoca que el suro s'apropiï de les qualitats del vi i, consegüentment, que el vi tingui un gust diferent.