Els grans aiguats formen part dels trets característics del clima del món mediterrani a la tardor: de tots són conegudes les pluges torrencials al País Valencià i a Catalunya. A França també hi descarreguen amb tanta virulència? Els aiguats són normals? Gemma Puig i Néstor Gómez ens treuen de dubtes.