De vegades, les fonts d'informació sobre un tema són innombrables i disperses en el món de les xarxes. Eloi Cordomí i Néstor Gómez en faciliten un enllaç que aglutina els huracans i tifons actius al planeta, amb dades bàsiques i imatges de satèl·lit.