Aquesta temporada la NOAA utilitzarà un nou model estadístic per predir l'inici del cicle de reemplaçament de la paret de l'ull dels huracans. Aquest cicle és un indicador clau dels canvis de la força i mida dels huracans. Aquesta nova eina se suma a una sèrie de productes de predicció que la NOAA està implementant, per millorar els avisos d’amenaça a les possibles zones afectades.
La paret de l'ull d’un huracà és una zona organitzada de núvols que envolta la zona central i on hi ha els vents més intensos i les pluges més fortes. Els cicles de reemplaçament d’aquesta paret per una de nova es generen en segon terme i de manera concèntrica a la principal. Aquest cicles acaben avançant cap al centre i reemplaçant la paret principal. Les noves parets que es generen sovint acaben heretant formes molt semblants a les velles, sobretot dels huracans més forts i de llarga durada.
Els huracans solen enfortir-se i créixer gradualment amb el temps, però els cicles de reemplaçament de la paret de l'ull poden canviar de manera brusca en grandària i intensitat.
Aquest nou model prediu l'inici del cicle de desenvolupament de substitució de la paret de l'ull mitjançant el mesurament d’uns aspectes clau. Aquests són l'estructura de la tempesta, condicions mediambientals i la relació d'aquestes amb les condicions observades durant els cicles de reemplaçament anteriorment.
Per aconseguir això s’utilitzen dades de satèl•lits geostacionaris operacionals de la NOAA (GOES), per identificar els patrons dels huracans relacionats amb l'estructura dels cicles de reemplaçament de la paret de l'ull. També s’incorporen imatges de microones de satèl•lits d'òrbita polar per obtenir dades a temps passat.
Noaanews