Hola, companys! Al congrés de l'EMS, European Meteorological Society, s'han presentat dos treballs que vull comentar: un del Servei Meteorològic de Catalunya (que ja es va difondre fa un temps a Catalunya), per la Montserrat Busto de l'Àrea de Climatologia, i un altre estudi del Centre d'Estudis de la Neu i de la Muntanya d'Andorra presentat per la Laura Trapero Bagué.

El Servei Meteorològic de Catalunya ha presentat un pòster sobre indicadors climàtics a Catalunya. L’objectiu final de l’estudi (que es pot consultar al Butlletí Anual d’Indicadors Climàtics, també conegut pel seu acrònim, BAIC) era saber si hi ha tendències climàtiques a Catalunya durant l’últim segle, i la resposta és afirmativa, com ja sabeu: hi ha un escalfament que oscil·la entre els +0,19 i els +0,24 ºC/dècada a totes les estacions treballades.

Tendència, en ºC/dècada, de la temperatura mitjana anual per a les 16 sèries treballades (reconstruïdes i homogeneïtzades) i per al període comú que va del 1850 al 2009. L’asterisc mostra les tendències estadísticament significatives, amb un nivell de significació del 95% segons el test de Mann-Kendall.

Si es fa l’estudi per estacions de l’any, es veu que l’estiu obté el premi, amb un increment entre +0,32 ºC i +0,44 ºC/dècada. Cal remarcar també que la temperatura màxima anual ha experimentat un increment superior a la temperatura mínima.

Si en lloc de treballar el període comú 1950-2009 s’estudien les sèries més llargues de Catalunya (l’Observatori de l’Ebre –amb dades des del 1905- i l’Observatori Fabra –amb registres des del 1914-), la tendència a l’augment torna a reflectir-se. Pel que fa a la precipitació, no hi ha cap tendència estadísticament significativa. Podeu trobar tot el butlletí de 42 pàgines al portal del Servei Meteorològic de Catalunya.

El Centre d'Estudis de la Neu i de la Muntanya d'Andorra també ha presentat un pòster sobre modelització de situacions de nord amb nevades a Andorra utilitzant el model WRF.
Les situacions sinòptiques de nord que afecten Andorra representen un repte a l’hora de predir els efectes que tindran sobre aquest petit país muntanyós, especialment durant l’hivern. És durant aquesta estació quan poden donar lloc a intenses nevades, com també a importants ventades. Quan un d’aquests episodis té lloc, principalment les nevades només afecten el vessant nord dels Pirineus, però en alguns casos hi entren en joc diferents factors que permeten que la precipitació superi la serralada, de manera que les nevades poden afectar el vessant sud i arribar a cotes baixes. En aquest treball s’han modelitzat quatre episodis de nord que van tenir lloc durant l’hivern, i s’ha utilitzat el Weather and Research Forecast Model (WRF) per analitzar els seus efectes sobre el Principat d’Andorra.
Un exemple, és l’episodi de nevades que va tenir lloc durant el 10-11 de febrer del 2009, quan l’anticicló de les Açores i una pertorbació situada al sud d’Anglaterra es van desplaçar cap al nord-est generant un flux del nord-oest sobre els Pirineus amb una aportació alta d’humitat i un acoblament de forts vents a tots els nivells. Les temperatures van patir un marcat descens, i les nevades van ser intenses al vessant nord i van creuar la serralada fins arribar més enllà d’Organyà. Al Principat d’Andorra es van acumular gruixos de 30-100 cm de neu.

Vinga, salut i fins aviat!