Des del Servei d’Atenció a l’Audiència es va detectar que una part dels seguidors habituals dels canals de televisió de la CCMA expressaven certes dificultats a l’hora de seguir amb precisió les declaracions en versió original dels nostres informatius. A partir d’aquesta constatació, l’àrea d’Informatius i l’àrea d’accessibilitat van començar a treballar de manera conjunta per tal de cercar una solució que s’ha concretat en una millora gràfica en les traduccions.

Els subtítols abans del canvi

En aquest sentit s’ha augmentat la mida del cos de lletra, que ha passat de 50 al 58, és a dir, augmentant 8 punts. D’altra banda, aquesta millora directa es complementa amb el fet de deixar només una única línia de traducció, en comptes de les dues que hi havia fins ara. Això vol dir que es redueix el nombre de caràcters per línia i s’elimina de la pantalla el logo del TN de la pastilla de traducció per tal de deixar molt més neta la pantalla i aconseguir que els caràcters siguin molt més llegibles. Finalment, també s’han centrat perquè l’espectador no hagi de desplaçar tant la vista i tingui sempre les imatges i els subtítols al centre de la pantalla.

Els subtítols nous

D’altra banda, també cal fer esment que els espectadors que ho desitgin tenen la possibilitat, a través dels controls del seu aparell de televisió, de seguir les declaracions dels protagonistes de les notícies traduïdes al català a través dels segon canal d’àudio, que és el destinat a l'audiodescripció.