Els canals de ràdio i televisió de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals no discriminen la publicitat, quan aquesta compleix els criteris de legalitat i les normes d’autoregulació marcades per Autocontrol.
Els mitjans de la CCMA observem escrupolosament la legislació referent a l’emissió de publicitat (missatges, formes i durada) i ens reservem el dret de rebutjar aquella que contravingui als nostres principis o que pugui lesionar els nostres interessos.

logo

No acceptem publicitat que pugui vulnerar la llei de la comunicació audiovisual de Catalunya, la llei de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals o la llei general de publicitat.
La CCMA és independent de qualsevol servitud comercial. Les empreses que publiciten els seus productes no condicionen la línia editorial ni els continguts dels nostres mitjans.