Aquest Servei d’Atenció respon totes les consultes de l’audiència amb relació als programes emesos i atén i rep amb molt interès les opinions relacionades amb la feina dels professionals de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.
La percepció de cadascun dels espectadors i oients és personal i es basa en la seva experiència i les seves vivències. És molt valuosa perquè dóna una perspectiva molt àmplia i ajuda els professionals a millorar la feina de cada dia.
Una de les funcions del Servei d’Atenció és divulgar entre espectadors i oients alguns dels punts que indiquen com es desenvolupen i en quin marc treballen els professionals de TV3 i Catalunya Ràdio responsables de seguir l’actualitat informativa.

plató

TV3 i Catalunya Ràdio ofereixen a l’audiència tota la informació d’actualitat a través del seus Serveis Informatius i els professionals de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisual treballen d’acord amb el “Llibre d’estil” de la Corporació.

El punt 1.2.2.1. de la Guia editorial diu:
La CCMA produeix i difon un conjunt equilibrat de continguts, generalistes i temàtics, en diversos suports, en compliment de la seva missió de servei públic.
Oferim una informació plural i diversa perquè la ciutadania conegui la realitat i se’n pugui formar una opinió pròpia, i difonem una àmplia oferta d’entreteniment de qualitat. Tant en la difusió d’informacions com d’entreteniment, actuem amb la responsabilitat que suposa la influència educativa no formal que els mitjans de comunicació exerceixen en la societat.
Informem a bastament i de forma clara i comprensible dels continguts que difonem i de totes les opcions per accedir-hi, i els adeqüem a l’audiència a la qual ens adrecem amb la senyalització corresponent.


En ocasions l’audiència vol saber com es prioritza l’actualitat i els motius de la presència i la situació d’una determinada notícia en els diferents programes informatius.
El punt 2.1.1.1.1. del Manual d’ús diu:
Fixem la nostra atenció en els fets d’actualitat que estan passant o acaben de passar a qualsevol lloc del món i que considerem que tenen interès informatiu. Prioritzem la narració en directe i immediata de l’actualitat i ho fem en els canals generalistes, en els canals especialitzats, a internet i a totes les plataformes de difusió de què disposem. Expliquem les notícies amb celeritat i les actualitzem així que sorgeixen elements informatius nous.
Difonem ràpidament les notícies urgents, tant les que formen part de l’agenda habitual, com ara dades sobre l’atur, tancaments dels mercats borsaris o índexs hipotecaris, com les inesperades, per exemple, atemptats o catàstrofes, i les de servei públic, com la difusió d’alertes ciutadanes o de mesures viàries excepcionals. Si cal, alterem la programació regular per fer-ho.
La rapidesa no ha de prevaldre per sobre de la qualitat i la veracitat. Deixar de contrastar les notícies no es pot justificar pel fet de voler ser els primers a difondre-les.
Seguim els nostres propis criteris i no fem seguidisme de l’actualitat que marquen altres mitjans de comunicació.


plató

També es reben peticions amb relació als criteris que marquen la difusió de les accions socials com a reacció davant l’actualitat.
El punt 1.2.3.9.2. de la Guia editorial diu:
Decidim la cobertura i el tractament informatiu de manifestacions i protestes en funció del seguiment i de la resposta social que generi la convocatòria. També apliquem aquest principi als actes amb un seguiment escàs o promoguts per col•lectius poc representatius, encara que tinguin elements impactants.
Si l’acte afecta un servei públic, informem de les molèsties que provoca als usuaris.


L’audiència s’interessa per diferents aspectes relacionats amb els programes informatius de TV3.

.- Objectivitat i pluralisme
Segons les conclusions del darrer Informe de control del compliment de les missions especifiques de servei públic competència de la Generalitat, aprovat per UNANIMITAT al passat mes d’abril pel CAC, es considera que la CCMA ha garantit el compliment regular de les missions de servei públic que li assigna la llei de comunicació audiovisual de Catalunya.
Art. 26. 3 b) La transmissió d’una informació veraç, objectiva i equilibrada, respectuosa amb el pluralisme polític, social i cultural, i també amb l’equilibri territorial.


324

.- Valoració dels ciutadans
Segons el Baròmetre del CEO:
Els informatius de TV3 són escollits pel 54% dels catalans a l’hora d’informar-se. El canal següent és Tele5, amb el 8’8%
Els informatius de Catalunya Ràdio són líders a Catalunya: 32’8%, seguits pels informatius de RAC1, amb el 32’1%. Els tercers són els la SER, amb el 9’7%.

Segons les dades GFK 2013:
Els telenotícies de TV3 continuen sent els informatius més ben valorats. Mantenen l’índex qualitatiu de 8.1.
Un 95% del panel creu que els telenotícies són programes creïbles i de confiança. I un 91% del panel creu que són imparcials i objectius.