Els equips tècnics i humans de Televisió de Catalunya van dedicar el màxim de les seves capacitats i recursos al seguiment de la Via Catalana.
Tot i així al Servei d’Atenció a l’Audiència s’han rebut diferents missatges que fan referència a deficiències tècniques, a la poca presència de Tarragona i a la falta de seguiment de determinats actes.

Via catalana al Passeig de Gràcia de Barcelona

En aquest sentit cal explicar que en un moment concret de la jornada va fallar l’enllaç amb l’helicòpter de la zona sud, però com que les imatges dels diferents punts de les comarques tarragonines ja estaven enregistrades, es van poder emetre durant la segona part del programa especial, al TN vespre i al llarg dels programes posteriors.
D’altra banda, cal entendre també que si bé la totalitat del territori era fonamental per al bon desenvolupament de la jornada, la complexitat de l’acte convertia en pràcticament impossible realitzar un seguiment exhaustiu i detallat, tram per tram, de la Via.
En aquest sentit, doncs, volem demanar disculpes a tots els que no han vist cobertes les seves expectatives puntuals, remarcant, això sí, la voluntat constant d’oferir sempre la millor i més acurada informació de la jornada a tots els espectadors.