Televisió de Catalunya lamenta que les imatges i el contingut de l’entrevista a l’escriptor Jair Domínguez, emesa en el programa del canal 33 “Bestiari il•lustrat” de dimarts, 9 d’octubre, amb el títol “Paraules que maten”, hagin estat ofensius i hagin pogut ferir la sensibilitat de les persones i institucions al•ludides.

La direcció de TVC considera que les imatges atempten contra els principis ètics i democràtics que regeixen els seus programes i canals i rebutja qualsevol al•lusió a la violència.

Així mateix, TVC ha retirat les imatges de tots els seus portals web i garanteix que aquestes imatges no tornaran a ser emeses.

Davant d’aquests fets, la directora del programa ha presentat la dimissió, que la direcció de TVC ha acceptat.

TV3

Els professionals de Televisió de Catalunya treballen d’acord amb el marc d’actuació recollit en el Llibre d’Estil de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, on s’especifica el següent:

Els mitjans de la CCMA, complint el compromís de fer-nos presents entre la societat de Catalunya i esdevenir referent de prestigi, tenen la vocació d’oferir continguts d’entreteniment i ficció de qualitat.
Per la capacitat de penetració que aquests continguts tenen en la societat, i en aplicació dels nostres principis generals, ens comprometem a elaborar i difondre productes de ficció i entreteniment que, amb la llibertat de creació com a divisa fonamental, no contradiguin la responsabilitat social que assumim” (Manual d’ús. Punt 1.3.1. Valors en els continguts d’entreteniment i ficció).


Per evitar situacions no desitjades com aquesta, Televisió de Catalunya revisarà les mesures de control ja existents sobre tots els seus continguts.

SAA