Atenció a l'Audiència El blog de la Defensora de l'Audiència

28/01/2013
Escrit per: Servei d'Atenció a l'Audiència
Categoria: Publicitat
Els espais publicitaris difosos per la CCMA són preferentment en català, la llengua institucional dels nostres mitjans. Perquè aquesta preferència es compleixi, la Unitat d'Assessorament Lingüístic de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals ofereix sempre i gratuïtament la traducció al català i la correcció de les veus o textos dels espots publicitaris als nostres anunciants. El doblatge en llengua catalana i el cost que se'n deriva sempre van a càrrec de l'anunciant, que és qui té els drets de propietat de la seva publicitat.
Hem fet els esforços assumibles per reduir el percentatge d'espots en castellà de forma progressiva, tal com es demostra a les xifres següents:

2009: es va emetre el 14,97% d'espots en castellà (gener-desembre)
2010: es va emetre l'11,21% d'espots en castellà (gener-desembre)
2011: es va emetre el 10,48% d'espots en castellà (gener-desembre)
2012: es va emetre el 08,51% d'espots en castellà (gener-novembre)

Micròfon. Foto - square_eye

Admetem publicitat en castellà perquè la CCMA es finança amb fons públics i amb ingressos de procedència comercial i publicitària, tenint en compte que la publicitat i els patrocinis no condicionen la línia editorial dels nostres mitjans ni la tria i l’enfocament de la informació. Distingim entre publicitat i continguts, especialment els informatius.
La CCMA es reserva l’opció de no acceptar publicitat que no s’ajusti als seus principis o que lesioni els seus interessos. No acceptem publicitat que pugui vulnerar la llei de la comunicació audiovisual de Catalunya, la llei de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals o la llei general de publicitat.
31/05/2012
Escrit per: Servei d'Atenció a l'Audiència
Categoria: Publicitat
Algunes de les queixes que arriben a la Defensora venen motivades per la publicitat emesa. En alguns casos concrets, els espectadors tenen la percepció que alguns anuncis vulneren aspectes concrets, fereixen sensibilitats o no són adients i per això pregunten si existeix algun mecanisme de control abans d’emetre’ls.
Aquesta és la resposta:

Control sobre la publicitat

La difusió de publicitat de marques comercials que confien en els mitjans de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) per fer arribar el seu missatge a la societat està supervisada per "Autocontrol", Asociación para la autoregulación de la comunicación comercial.
Aquesta Associació elabora i aplica els Codis de Conducta Publicitaris i autoritza o impedeix la divulgació d'una campanya després d'estudiar si segueix els codis ètics i el respecte a la legalitat vigent. El Jurat de Publicitat d'Autocontrol realitza l'informe corresponent i si el resultat és positiu i no es vulneren cap dels codis ètics ni legislatius vigents, s'emet. En cas de resultat negatiu demana la suspensió de la campanya.
Televisió de Catalunya només emet la publicitat que ha superat aquest codi i ja ha rebut el "copy advice". I aquest és el cas de la publicitat a què vostè fa referència. Tot i això li comunico que els professionals del Departament Comercial han traslladat la seva reflexió al client que vostè cita en el seu comunicat.
Respecto les seves opinions i li demano que entengui que no podem exercir com a òrgan censor dels anuncis de les diverses empreses que ens trien per donar a conèixer els seus productes: el nostre llibre d'estil delimita de forma clara quan hauríem de refusar un contingut publicitari.
Pot consultar-ho en aquest enllaç.
"La CCMA és independent de qualsevol servitud comercial. Les empreses que publiciten els seus productes no condicionen la línia editorial ni els continguts dels nostres mitjans.
Els mitjans de la CCMA observem escrupolosament la legislació referent a l'emissió de publicitat (missatges, formes i durada) i ens reservem el dret de rebutjar aquella que contravingui als nostres principis o que pugui lesionar els nostres interessos"
Gràcies per seguir la nostra programació i per fer-nos arribar el seu comentari
Defensora
|

Enllaços patrocinats