Una de les tipologies reiterades de queixa és la que incideix en la presència del castellà als mitjans de comunicació de la CCMA, ja sigui pels tertulians, pels comentaris, pels anuncis o per determinats girs dels llenguatge oral.
En aquest cas la queixa de l’espectador es referia a la presència de publicitat en castellà i a la denominació d’alguns topònims geogràfics.

Diccionari

Gràcies per contactar amb mi a través del Servei d'Atenció i manifestar els seus comentaris relacionats amb l'ús de la llengua a les emissions de Televisió de Catalunya. Lamento la seva percepció negativa sobre la voluntat de Televisió de Catalunya de potenciar la nostra llengua i no dubti que traslladaré les seves opinions a la direcció de TV3.
La Unitat d'Assessorament Lingüístic de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals ofereix sempre i gratuïtament la traducció al català i la correcció de les veus o texts dels espots publicitaris. El doblatge en llengua catalana i el cost que se'n deriva sempre van a càrrec de l'anunciant, que és qui té els drets de propietat de la seva publicitat.
Hem fet els esforços assumibles per reduir el percentatge d'espots en castellà de forma progressiva i li puc adjuntar les xifres que ho corroboren:
2009: es va emetre el 14,97% d'espots en castellà. (gener-desembre)
2010: es va emetre l'11,21% d'espots en castellà. (gener-desembre)
2011: es va emetre el 8,68% d'espots en castellà. (gener-octubre)
Per respondre al seu comentari sobre les incorreccions comeses al dir l'hora, necessitem que especifiqui a quin canal, a quin programa o a quin horari ho ha sentit per poder millorar la feina dels professionals concrets

Mots encreuats

En relació a la denominació de Sant Sebastià li diré que es tracta d'una ciutat que tradicionalment s'ha denominat així en català, i continuem aquesta tradició seguint les indicacions del Llibre d'estil de la CCMA www.ccma/llibredestil que a l'apartat 4 sobre "L'ús de la llengua", al punt 4.4.6.7 http://www.ccma.cat/llibredestil/manuals-destil/noms-lloc diu:
"Designem els llocs de manera inequívoca. En la primera referència fem servir la denominació principal completa, tal com estigui recollida a l'ésAdir, acompanyada del context necessari. En les següents referències podem fer servir denominacions secundàries assegurant-nos que la correspondència queda clara i que no pot semblar que parlem de llocs diferents"
L'ésAdir http://esadir.cat/ és una magnífica eina de consulta de la nostra llengua i marca l'ús de la llengua dels professionals de la CCMA i ens ajuda cada dia a millorar.
Valoro el seu interès per la programació i ja sap que sempre que ho consideri necessari es pot tornar a posar en contacte amb mi
Defensora