Atenció a l'Audiència El blog de la Defensora de l'Audiència

10/09/2013
Escrit per: Servei d'Atenció a l'Audiència
Categoria: General
Valorem i agraïm totes les opinions de l'audiència rebudes a traves d'aquest Servei d'Atenció i de les xarxes socials en relació al seguiment informatiu de la Diada de l' 11 de setembre i la Via Catalana.
Els canals de ràdio i televisió de la CCMA assumeixen el compromís de ser testimonis de l'actualitat i d'oferir a la societat totes les iniciatives d'interés general.

11 de Setembre

Podeu consultar aquí tots els detalls de la programació especial que oferiran el Grup d'Emissores Catalunya Ràdio i Televisió de Catalunya.
Tots els comentaris rebuts a través del SAA es traslladaran a la direcció per a la seva informació.
04/07/2013
Escrit per: Servei d'Atenció a l'Audiència
Categoria: General
El programa 'Generació digital' de Catalunya Ràdio i TV3 va convocar els Premis Generació Digital, oberts a tres categories: "Millor aplicació o videojoc de l’any", "Millor iniciativa digital de l’any" i "Premi popular dels oients i seguidors de 'Generació digital'".

En aquest últim apartat es tractava de votar les millors iniciatives a través de la pàgina web del programa. Durant el darrer tram del procés de votacions, que acabava el dia 5 de juliol, vam rebre per diferents vies (Servei d’Atenció a l’Audiència, xarxes socials i correus electrònics) diverses queixes sobre el sistema de votacions i el fet que molts vots no es comptabilitzaven correctament.

Alertat sobre aquest particular, el Departament de Tecnologia va investigar el cas i, després de les comprovacions pertinents, ha emès aquesta explicació tècnica que, tenint en compte la tipologia dels participants, publiquem en la seva totalitat per tal de fer-ho més aclaridor per als experts en el tema:

Generació Digital

"L'arquitectura tècnica que hi ha per donar servei a aquest sistema de votacions és un Drupal versió 6.22 (https://drupal.org/node/1168950) amb el mòdul Voting (Fivestar 6.x-1.19 https://drupal.org/project/fivestar i Voting API 6.x-2.3 https://drupal.org/project/votingAPI) amb tres servidors Apache 2.2 (http://httpd.apache.org/docs/2.2/) amb configuració proxy-pass (http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:WikiProject_on_closed_proxies/Apache_setup) cap al Drupal. El mòdul Voting està configurat per limitar el nombre de vots per IP amb l'objectiu d'evitar atacs i robots que manipulin les dades. Aquesta configuració del mòdul amb aquesta arquitectura provoca que al mòdul Voting arribin totes les votacions des de les IPs dels Apache i no amb les IPs dels client i per tant la votació sigui incorrecta.
Les cookies que s'utilitzen en aquest servei són de sessió i, per tant, no afecten el malfuncionament trobat. En cap cas hi ha hagut manipulació de dades ni intenció d'afavorir cap participant sobre els altres."

Generació Digital


Lamentem profundament aquest error tècnic que no es va poder detectar a temps i que, per descomptat, és aliè als nostres desitjos de correcció i de transparència i que en cap moment suposa mala fe ni intencionalitat d’afavorir o de perjudicar cap de les empreses i/o projectes participants en la votació final ni de manipular o tergiversar els resultats.

Així doncs, tenint en compte que els resultats obtinguts fins ara no són el reflex concret de les votacions reals efectuades i per tal d’evitar males interpretacions i greuges comparatius, hem decidit suspendre el tercer apartat dels premis, el de votació popular, demanar disculpes a tots els afectats, lamentar el trasbals que aquesta decisió us pugui causar, agrair la participació entusiasta d’empreses i particulars en aquesta experiència i encoratjar-vos a seguir donant el vostre recolzament imprescindible i necessari a 'Generació digital'.

14/03/2013
Escrit per: Servei d'Atenció a l'Audiència
Categoria: General
L’audiència de Televisió de Catalunya es pregunta com és que TV3 no ofereix la versió original en castellà de les pel•lícules rodades en aquesta llengua i sí que ofereix les versions originals en altres idiomes.

TV3

La voluntat de TVC és oferir als espectadors l’opció de veure les pel•lícules en versió original a través del sistema dual (segon canal d’àudio) sempre que es disposi dels drets. Hi ha casos en què TVC només pot emetre les produccions en català, la llengua vehicular pròpia, ja que els drets de la versió original castellana es reserven per a l’operador que emet en castellà a tot l’Estat, inclòs Catalunya. Els drets d’emissió d’aquestes pel•lícules estan limitats per dos factors: territori i llengua d’emissió. Cal complir aquestes condicions, altrament no podríem oferir aquests films per TV3. Tot i així, des de TVC seguim treballant per aconseguir els drets de la versió original castellana per tal que l’espectador pugui triar i oferir així un millor servei.

Volem complaure aquesta petició, tot i que segur que l’audiència de TV3 també valora la nostra responsabilitat de treballar d’acord amb la legalitat en relació amb els drets d’emissió.

SAA
04/03/2013
Escrit per: Servei d'Atenció a l'Audiència
Categoria: General
La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals garanteix la cobertura informativa dels seus mitjans a tot el territori
Els mitjans de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) garanteixen, amb els seus recursos, la informació de qualitat i de proximitat a tot el territori, un dels eixos bàsics del servei públic de comunicació que ofereixen als ciutadans.
La CCMA finalitza la relació amb les productores privades i els col•laboradors externs que actualment treballen al Pirineu central, el Pallars, les Terres de l'Ebre i la Catalunya Nord. Aquesta mesura s'emmarca en les polítiques de contenció de la despesa de la Corporació i suposarà un estalvi addicional de 546.000 euros anuals.

Unitat mòbil TV3

Al gener la Corporació ja va començar la reorganització de les delegacions i els equips de treball d'informatius i d'esports de Televisió de Catalunya, un procés que ha comportat un estalvi de gairebé 1,1 milions d'euros anuals.

L'objectiu de la CCMA és garantir la sostenibilitat i la viabilitat del servei públic de comunicació i la qualitat de l'oferta audiovisual de Televisió de Catalunya i Catalunya Ràdio.

SAA
13/02/2013
Escrit per: Servei d'Atenció a l'Audiència
Categoria: General
Televisió de Catalunya lamenta el disgust mostrat pels seguidors de la transmissió del Campionat de Catalunya de Patinatge Artístic de grups Xou que han adreçat les seves queixes a la Defensora de l’Audiència i al Servei d’Atenció a l’Audiència.

Una incidència tècnica va originar la fallida de l’automatisme de la continuïtat del canal Esport3 que s’havia de sincronitzar amb el final del partit de la Champions que oferia TV3. L’equip d’edició d’Esport3 va publicar a Facebook i aTwitter immediatament una disculpa i va informar que tot seguit s’oferiria tota la transmissió, íntegra, al portal www.esport3.cat.

Campionat de Catalunya de Patinatge Artístic de grups Xou

Televisió de Catalunya agraeix les opinions rebudes i les tindrà presents. També es compromet a emetre íntegrament tot el programa al canal Esport3 el divendres 15 de febrer, a les 18.00 h, i el dissabte dia 16, a les 10.30 h, i simultàniament a les tauletes, com ja estava previst en la graella d’aquesta setmana.

SAA
28/01/2013
Escrit per: Servei d'Atenció a l'Audiència
Categoria: General
Mitjançant el TV3alacarta posem a disposició de la nostra audiència els vídeos dels programes, de les sèries i dels documentals de producció pròpia dels quals tenim els drets de difusió per internet.

TV3alacarta

Quan es tracta de produccions externes, la majoria de vegades no en tenim els drets, i quan disposem de l'autorització corresponent, podem publicar els vídeos només durant un període limitat, habitualment dins els 7 dies posteriors a l'emissió.
16/11/2012
Escrit per: Servei d'Atenció a l'Audiència
Categoria: General
Un altre grup de consultes rebudes fa referència a la distribució dels espais de propaganda electoral, un tema que regula l'Article 13 del Decret 107/2012 de 2 d’octubre, de normes complementàries per a la realització de les eleccions al Parlament de Catalunya de 2012, publicat al Diari Oficial de la Generalitat número 6225 del dia 3 d’octubre del 2012, d'acord amb el que estableix la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.

Urna

Espacios gratuitos
13.1 De conformidad con lo previsto en los artículos del 60 al 67 de la Ley orgánica 5/1985, de 19 de junio, del régimen electoral general, durante la campaña
de propaganda los medios de comunicación de titularidad pública deben conceder
espacios gratuitos a los grupos políticos atendiendo al número total de votos
obtenidos por cada partido, federación o coalición en las últimas elecciones al
Parlamento de Cataluña.
13.2 Los grupos políticos no incluidos en el apartado anterior pueden llevar a
cabo actos de campaña de propaganda con sus medios propios y están legitimados
para formular reclamaciones ante de la administración electoral.
13.3 Los espacios se concederán en emisiones de radio y televisión de titularidad
pública, en horas de gran audiencia.
13.4 Las envíos postales de propaganda para las elecciones tienen franquicia
y servicio especial.


SAA
16/11/2012
Escrit per: Servei d'Atenció a l'Audiència
Categoria: General
Al Servei d’Atenció a l’Audiència rebem consultes d’espectadors i oients que volen saber com s’elabora i es distribueix la informació dels blocs electorals i interessant-se també pel fet que no s’informa amb la mateixa durada de totes les formacions polítiques.
En aquest sentit cal dir que la informació d’aquests blocs ve regulada per un sistema estricte de control de presència en antena aliè a la voluntat dels periodistes i de la CCMA que estableix els temps dedicats a cada partit en funció de al seva representació parlamentària.

Interior del Parlament de Catalunya

Així doncs, i per tal de garantir la presència diària dels partits minoritaris, s’ha arbitrat una solució que suma els temps parcials i permet assegurar una informació més acurada i regular, apareixent, o bé al programa Els Matins o bé al TN Migdia o bé al TN vespre.
D’altra banda, els serveis informatius de TV3 han elaborat aquest vídeo on s’explica tot amb detall.

SAA
15/11/2012
Escrit per: Servei d'Atenció a l'Audiència
Categoria: General
La cobertura informativa del desenvolupament de la jornada de vaga del 14 de novembre implica un gran desplegament de mitjans tècnics i humans. En aquest cas cal tenir en compte que el treball del personal tècnic i dels equips informatius venia marcat per uns serveis mínims, per la qual cosa no es disposava dels mateixos elements que, posem per cas, van servir per a realitzar la cobertura de l’11S.

Plató del 324

Tenint en compte aquests condicionants, el canal 324 va alternar mitja hora de programació en directe amb mitja hora de programació enregistrada, Catalunya Ràdio va informar cada 15 minuts durant tota la jornada i TV3 va emetre uns informatius gairebé monogràfics sobre el desenvolupament de la jornada.

SAA
12/11/2012
Escrit per: Servei d'Atenció a l'Audiència
Categoria: General
Durant les campanyes electorals, els mitjans de la Corporació Catalana de Mitjans de Comunicació apliquen els criteris de cobertura que marca el Consell de Govern, en aplicació estricta de la llei electoral, que obliga a complir els temps informatius assignats i l’ordre d’aparició de cada formació política en funció de la seva presència parlamentària, de més gran a més petita i exclou les que, tot i haver-se presentat als darrers comicis, no van aconseguir cap escó o les de nova creació.


Eleccions al Parlament 2012


SAA
Entrades següents | Entrades anteriors

Enllaços patrocinats