Atenció a l'Audiència El blog de la Defensora de l'Audiència

17/09/2019
Escrit per: Servei d'Atenció a l'Audiència
Categoria: General
Atenent una creixent preocupació social, la petició del Consell de l’Audiovisual de Catalunya i del Col·legi de Metges de Catalunya i l’esperit de la resolució 220/XII, de 20 de desembre de 2018, del Parlament de Catalunya sobre la protecció dels Infants, la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals ha optat per eliminar la publicitat d'apostes i jocs en línia en tots els seus mitjans per tal d’aportar un element viu i actiu de protecció que incideixi de manera directa en un determinat sector de l’audiència, molt més vulnerable davant dels riscos d’addicció que es deriven d’aquesta mena de productes que creixen de manera exponencial


La CCMA ha decidit no emetre més publicitat d’apostes i jocs en línia en cap dels seus mitjans


L’informe del CAC “Anàlisi de la presència de de continguts de promoció del joc i les apostes en línia” posava de manifest que el 45,3% dels anuncis de jocs i apostes en línia s’estan emetent en horari protegit i que, a més, utilitzen estratègies molt agressives de captació de clients. També recull que gairebé el 40% dels jugadors patològics s’inicia en el joc abans dels 18 anys. Això vol dir que emetre aquests anuncis fa que nens, adolescents i joves es vegin exposats a la recepció constant i sense restriccions d’aquests missatges, ja que la regulació audiovisual actual permet la seva difusió en franges d’emissió d’esdeveniments esportius.
En aquest sentit doncs, la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals s’ha avançat a la normativa i ha traslladat a la direcció de Màrqueting i Vendes les indicacions necessàries per tal d’evitar l’emissió i les futures contractacions de publicitat sobre joc i apostes en línia als mitjans de la CCMA. Aquesta mesura va entrar en vigor el passat 30 de juny per tal de respectar la vigència dels contractes signats prèviament.
11/10/2017
Escrit per: Servei d'Atenció a l'Audiència
Categoria: General
L’èxit que dia a dia aconsegueix la sèrie “Merlí” arreu ha afavorit que s’hagin obert nous acords de distribució amb grans plataformes del sector audiovisual internacional. Aquests acords han fet que hagin variat les condicions d’accés a la sèrie i això es concreta en el fet que els drets d’emissió i distribució quedin restringits a partir d’ara, pel que fa al consum digital, al territori espanyol. Per aquesta raó, ja no es podrà veure fora d’Espanya cap de les temporades de la sèrie ni a través del servei TV3alacarta ni a través del canal de YouTube.

Merlí

Aquest nou marc dels drets d’emissió i distribució també afecta el canal internacional TV3CAT, que es pot veure fora de Catalunya a través de TDT o plataformes de cable en diferents territoris de l’estat. En aquests territoris, l’audiència pot seguir “Merlí” a través del web de TV3, a través de l’app per a mòbils i tauletes i a través de l’aplicació per a les TV connectades.
La CCMA lamenta les molèsties que això pugui ocasionar.
23/09/2016
Escrit per: Servei d'Atenció a l'Audiència
Categoria: General
Des del Servei d’Atenció a l’Audiència es va detectar que una part dels seguidors habituals dels canals de televisió de la CCMA expressaven certes dificultats a l’hora de seguir amb precisió les declaracions en versió original dels nostres informatius. A partir d’aquesta constatació, l’àrea d’Informatius i l’àrea d’accessibilitat van començar a treballar de manera conjunta per tal de cercar una solució que s’ha concretat en una millora gràfica en les traduccions.

Els subtítols abans del canvi

En aquest sentit s’ha augmentat la mida del cos de lletra, que ha passat de 50 al 58, és a dir, augmentant 8 punts. D’altra banda, aquesta millora directa es complementa amb el fet de deixar només una única línia de traducció, en comptes de les dues que hi havia fins ara. Això vol dir que es redueix el nombre de caràcters per línia i s’elimina de la pantalla el logo del TN de la pastilla de traducció per tal de deixar molt més neta la pantalla i aconseguir que els caràcters siguin molt més llegibles. Finalment, també s’han centrat perquè l’espectador no hagi de desplaçar tant la vista i tingui sempre les imatges i els subtítols al centre de la pantalla.

Els subtítols nous

D’altra banda, també cal fer esment que els espectadors que ho desitgin tenen la possibilitat, a través dels controls del seu aparell de televisió, de seguir les declaracions dels protagonistes de les notícies traduïdes al català a través dels segon canal d’àudio, que és el destinat a l'audiodescripció.
23/07/2015
Escrit per: Servei d'Atenció a l'Audiència
Categoria: General
En referència a les comunicacions rebudes de part dels espectadors sobre la problemàtica que s’ha plantejat al voltant de la difusió internacional de la sèrie “Cites” a través del nostre portal d’internet, cal dir que la impossibilitat de veure els últims capítols acompanyada de la despublicació dels episodis ja emesos obeeix a l’exigència del distribuïdor internacional de la sèrie, per la qual cosa “Cites” només es pot seguir dins l’àmbit territorial espanyol i a Andorra.

Cites TV3

Lamentem les molèsties que aquesta decisió, aliena a la nostra voluntat, pugui ocasionar.

Servei d’Atenció a l’Audiència de la CCMA
08/05/2015
Escrit per: Servei d'Atenció a l'Audiència
Categoria: General
D’acord amb el que estableix la “Instrucció 4/2011, de 24 de març, de la Junta Electoral Central, d’interpretació de l’article 66 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General en allò relatiu a les garanties de respecte als principis de pluralisme, igualtat, proporcionalitat i neutralitat informativa dels mitjans de comunicació en període electoral”, els mitjans de comunicació de titularitat pública han de sotmetre a les juntes electorals competents els seus plans de cobertura informativa de les campanyes electorals, en els quals s’han d’incloure els debats, entrevistes i programes específics de naturalesa electoral que es preveuen dur a terme, així com els criteris sobre la informació específica relativa a la campanya electoral.

Eleccions municipals 2015

En compliment d’aquesta Instrucció, el Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) va aprovar, amb subjecció als criteris i regles que s’estableixen en aquesta instrucció electoral, el “Pla de cobertura informativa de la campanya electoral de les eleccions municipals”, en què s’inclouen els debats, entrevistes i programes específics de naturalesa electoral que es preveuen dur a terme en els mitjans de comunicació de la CCMA, així com els criteris sobre la informació específica relativa a la campanya electoral.

Eleccions municipals 2015
12/12/2014
Escrit per: Servei d'Atenció a l'Audiència
Categoria: General
El nou portal de TV3 i Catalunya Ràdio proporciona un accés conjunt i més senzill a tota la seva oferta audiovisual, tant en directe com a la carta. En aquesta direcció, TV3 ofereix tots els seus canals en directe i tots els vídeos a la carta. A més, en el nou portal s’han enriquit les prestacions del servei TV3alacarta, ampliant les maneres d’accedir als vídeos ja emesos (com, per exemple, a través de la graella de programació), i fent que es puguin veure millor des de més tipus de dispositius (ordinador, tauleta, phablet, telèfon mòbil...).

Nou portal CCMA

En el replantejament estratègic en l’àmbit dels mitjans digitals a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, s’ha optat per potenciar i enriquir l’entorn web i el visionat en streaming, per sobre de subscripcions amb sistemes tipus podcasting, ja que no permeten tenir dades d’audiència ni de retorn fiables, sense que això comporti deixar de tenir accés a cap dels continguts.
10/10/2014
Escrit per: Servei d'Atenció a l'Audiència
Categoria: General
Els canals de ràdio i televisió de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals no discriminen la publicitat, quan aquesta compleix els criteris de legalitat i les normes d’autoregulació marcades per Autocontrol.
Els mitjans de la CCMA observem escrupolosament la legislació referent a l’emissió de publicitat (missatges, formes i durada) i ens reservem el dret de rebutjar aquella que contravingui als nostres principis o que pugui lesionar els nostres interessos.

logo

No acceptem publicitat que pugui vulnerar la llei de la comunicació audiovisual de Catalunya, la llei de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals o la llei general de publicitat.
La CCMA és independent de qualsevol servitud comercial. Les empreses que publiciten els seus productes no condicionen la línia editorial ni els continguts dels nostres mitjans.
10/10/2014
Escrit per: Servei d'Atenció a l'Audiència
Categoria: General
Aquest Servei d’Atenció respon totes les consultes de l’audiència amb relació als programes emesos i atén i rep amb molt interès les opinions relacionades amb la feina dels professionals de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.
La percepció de cadascun dels espectadors i oients és personal i es basa en la seva experiència i les seves vivències. És molt valuosa perquè dóna una perspectiva molt àmplia i ajuda els professionals a millorar la feina de cada dia.
Una de les funcions del Servei d’Atenció és divulgar entre espectadors i oients alguns dels punts que indiquen com es desenvolupen i en quin marc treballen els professionals de TV3 i Catalunya Ràdio responsables de seguir l’actualitat informativa.

plató

TV3 i Catalunya Ràdio ofereixen a l’audiència tota la informació d’actualitat a través del seus Serveis Informatius i els professionals de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisual treballen d’acord amb el “Llibre d’estil” de la Corporació.

El punt 1.2.2.1. de la Guia editorial diu:
La CCMA produeix i difon un conjunt equilibrat de continguts, generalistes i temàtics, en diversos suports, en compliment de la seva missió de servei públic.
Oferim una informació plural i diversa perquè la ciutadania conegui la realitat i se’n pugui formar una opinió pròpia, i difonem una àmplia oferta d’entreteniment de qualitat. Tant en la difusió d’informacions com d’entreteniment, actuem amb la responsabilitat que suposa la influència educativa no formal que els mitjans de comunicació exerceixen en la societat.
Informem a bastament i de forma clara i comprensible dels continguts que difonem i de totes les opcions per accedir-hi, i els adeqüem a l’audiència a la qual ens adrecem amb la senyalització corresponent.


En ocasions l’audiència vol saber com es prioritza l’actualitat i els motius de la presència i la situació d’una determinada notícia en els diferents programes informatius.
El punt 2.1.1.1.1. del Manual d’ús diu:
Fixem la nostra atenció en els fets d’actualitat que estan passant o acaben de passar a qualsevol lloc del món i que considerem que tenen interès informatiu. Prioritzem la narració en directe i immediata de l’actualitat i ho fem en els canals generalistes, en els canals especialitzats, a internet i a totes les plataformes de difusió de què disposem. Expliquem les notícies amb celeritat i les actualitzem així que sorgeixen elements informatius nous.
Difonem ràpidament les notícies urgents, tant les que formen part de l’agenda habitual, com ara dades sobre l’atur, tancaments dels mercats borsaris o índexs hipotecaris, com les inesperades, per exemple, atemptats o catàstrofes, i les de servei públic, com la difusió d’alertes ciutadanes o de mesures viàries excepcionals. Si cal, alterem la programació regular per fer-ho.
La rapidesa no ha de prevaldre per sobre de la qualitat i la veracitat. Deixar de contrastar les notícies no es pot justificar pel fet de voler ser els primers a difondre-les.
Seguim els nostres propis criteris i no fem seguidisme de l’actualitat que marquen altres mitjans de comunicació.


plató

També es reben peticions amb relació als criteris que marquen la difusió de les accions socials com a reacció davant l’actualitat.
El punt 1.2.3.9.2. de la Guia editorial diu:
Decidim la cobertura i el tractament informatiu de manifestacions i protestes en funció del seguiment i de la resposta social que generi la convocatòria. També apliquem aquest principi als actes amb un seguiment escàs o promoguts per col•lectius poc representatius, encara que tinguin elements impactants.
Si l’acte afecta un servei públic, informem de les molèsties que provoca als usuaris.


L’audiència s’interessa per diferents aspectes relacionats amb els programes informatius de TV3.

.- Objectivitat i pluralisme
Segons les conclusions del darrer Informe de control del compliment de les missions especifiques de servei públic competència de la Generalitat, aprovat per UNANIMITAT al passat mes d’abril pel CAC, es considera que la CCMA ha garantit el compliment regular de les missions de servei públic que li assigna la llei de comunicació audiovisual de Catalunya.
Art. 26. 3 b) La transmissió d’una informació veraç, objectiva i equilibrada, respectuosa amb el pluralisme polític, social i cultural, i també amb l’equilibri territorial.


324

.- Valoració dels ciutadans
Segons el Baròmetre del CEO:
Els informatius de TV3 són escollits pel 54% dels catalans a l’hora d’informar-se. El canal següent és Tele5, amb el 8’8%
Els informatius de Catalunya Ràdio són líders a Catalunya: 32’8%, seguits pels informatius de RAC1, amb el 32’1%. Els tercers són els la SER, amb el 9’7%.

Segons les dades GFK 2013:
Els telenotícies de TV3 continuen sent els informatius més ben valorats. Mantenen l’índex qualitatiu de 8.1.
Un 95% del panel creu que els telenotícies són programes creïbles i de confiança. I un 91% del panel creu que són imparcials i objectius.
28/10/2013
Escrit per: Servei d'Atenció a l'Audiència
Categoria: General
La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals vol demanar disculpes per una incidència tècnica que ha afectat tots els nostres portals i els nostres webs d’internet aquest passat cap de setmana i que ha dificultat la visualització d'alguns continguts multimèdia.

3 a la carta

Un cop solucionada l’avaria, ja es pot accedir amb normalitat als continguts antics. Els nous s’incorporen al ritme habitual i pel que fa als afectats per aquesta incidència tècnica, s’aniran afegint progressivament fins normalitzar del tot els arxius.

SAA.
12/09/2013
Escrit per: Servei d'Atenció a l'Audiència
Categoria: General
Els equips tècnics i humans de Televisió de Catalunya van dedicar el màxim de les seves capacitats i recursos al seguiment de la Via Catalana.
Tot i així al Servei d’Atenció a l’Audiència s’han rebut diferents missatges que fan referència a deficiències tècniques, a la poca presència de Tarragona i a la falta de seguiment de determinats actes.

Via catalana al Passeig de Gràcia de Barcelona

En aquest sentit cal explicar que en un moment concret de la jornada va fallar l’enllaç amb l’helicòpter de la zona sud, però com que les imatges dels diferents punts de les comarques tarragonines ja estaven enregistrades, es van poder emetre durant la segona part del programa especial, al TN vespre i al llarg dels programes posteriors.
D’altra banda, cal entendre també que si bé la totalitat del territori era fonamental per al bon desenvolupament de la jornada, la complexitat de l’acte convertia en pràcticament impossible realitzar un seguiment exhaustiu i detallat, tram per tram, de la Via.
En aquest sentit, doncs, volem demanar disculpes a tots els que no han vist cobertes les seves expectatives puntuals, remarcant, això sí, la voluntat constant d’oferir sempre la millor i més acurada informació de la jornada a tots els espectadors.
| Entrades anteriors

Enllaços patrocinats