El sistema sanitari alemany sovint ha estat elogiat pels catalans, que té de diferent el seu sistema del nostre? Coses com la no existència de llistes d'espera, o una assegurança per a la gent gran fan que ens fixem en aquest país.