En la primera entrega de la temporada, en Joan Villadelprat analitza les novetats del Ferrari 2012 comparant-lo amb el de la passada edició del Mundial.