Escriure www.ç.es o www.l·l.es sembla un sacrilegi lingüístic en el llenguatge d’internet. Però fórmules com aquesta seran una realitat ben aviat. De fet aquest post al Vida Digital s’ha publicat a la mateixa hora en què el Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç obria el període per sol·licitar canvis de nom dels dominis “.es” perquè es puguin incloure els caràcters propis de les diferents llengües oficials de l’Estat.

Així, els espanyols poden utilitzar la seva identificativa “ñ”. I els catalans, la tan nostrada “ç” o “l·l”, a més de totes les vocals accentuades obertes o tancades, i les dièresis. Així, els caràcters que es podran veure en moltes URL acabades en “.es” seran els següents: "á", "à", "é", "è", "í", “ï”, "ó", "ò", "ú", "ü", "ñ", "ç" i "l·l".

Qui estigui interessat a canviar el nom del seu domini “.es” pot fer-ho fins al 30 d’octubre si n’és titular des d’abans del mes de juny. Els més recents s’hauran d’esperar que acabi aquest mes per demanar el canvi. Tot plegat, s’explica a Red.es, que és l’entitat del ministeri que gestiona el domini.

Val a dir que els dominis ".cat" admeten des del primer dia caràcters propis del català, tal com ens han fet avinent els visitants del Vida Digital, als quals s'agraeix l'esmena.