En RŘls xuta i goool! Aquesta vegada segur que la meva resposta Ús correcta i va entre pal i pal.

RŘls