Jaciment turo Montgros

El poblat iber del turó del Montgròs es troba situat dins del Parc Natural del Montseny. Aquesta fortificació gaudeix d’una posició estratègica, sobre una península rocosa d’unes 9 hectàrees i envoltada per un conjunt de penya-segats, des d’on controla l’accés a la plana de Vic a través de Collformic. L’únic punt d’accés possible, l’istme que uneix la serra amb la península, és on els ibers concentraren els seus esforços per construir-hi la imponent fortificació.

Encara que les primeres restes de la fortificació daten de l’edat de bronze, va ser cap a principis del segle V aC quan s’inicia la seva construcció. Sobre l’any 300 aC, els ibers aixequen una muralla, amb un fossat i doble parament, que tancava l’istme de la península del Montgròs. El recinte que tancava la muralla ocupava més de quatre hectàrees. A mitjan segle III aC, el conjunt defensiu va ser complementat amb una torre central, però cap a l’any 200 aC la fortificació va ser abandonada i no va tornar a ser reocupada fins més de 1.000 anys després, en plena edat mitjana.

El jaciment fou localitzat de manera fortuïta l’any 1974. Des d’aleshores, s’hi han fet diferents campanyes d’excavacions arqueològiques i de restauració, que encara continuen avui dia gràcies al Servei de Patrimoni Arquitectònic Local (SPAL) de la Diputació de Barcelona. Aquestes tasques de recerca també han permès posar en valor el conjunt patrimonial.