CRIDA

Gm ............./................../................./................/D7..............
Crida, el plor tanca la ferida, corre, dóna’t brida,
/.............../................../................./Gm.........../.................
surt, canvia de vida i aprèn del passat.

/.........../................/................/D7..............
No li donis l'esquena, no val la pena
/ ............./................/.............../Gm...............
quan el negues et lliga una cadena
/.........../Cm......./........./......./A7...../D7..........................
La llibertat s'ha de guanyar amb paciència.
/............./.............../............./ ............./................/............./............./Gm........./............
No és una ciència, clarividència, demència, independència. Seguretat.
/........./.........../.........../........./........../.....A7../D7..............
Auto estima. Ets tu qui et mima. Ets tu qui et cuida.
/.............../................../................./Gm.........../................./.................
No pot ser lliure qui té l'ànima buida.
/............./................../................./................./A7......../D7............./................. .
Poc a poc. Pas a pas cuses pedaç amb pedaç i et refàs del cop.
/ .............../................../................/................../ Gm...........
Paciència, que en vindran més. La vida és com és,
/ .........../ Cm.............../................../................
i si prens mal..
Gm ............./................../................./................/D7..............
Crida, el plor tanca la ferida, corre, dóna’t brida,
/ .............../................../................./ Gm.........../.................
surt, canvia de vida i aprèn del passat.