Per Esteve Cardús

L’Anna i la Maribel viuen -tot i que al mateix barri- en realitats ben diferents, però els uneix l’experiència única de Xamfrà, centre de música i escena del barri del Raval de Barcelona, que té com a finalitat que nens, nenes i joves tinguin l'oportunitat de participar i compartir tallers de música, teatre i dansa. Per evitar els guetos i els nuclis d'immigració aïllats, Xamfrà proposa la relació lúdica a través de la música, dels joves del Raval amb els fills d'altres barris de Barcelona. Ester Bonal, fundadora del projecte, explica que cal millorar el nivell d'autoestima dels joves, prendre consciència de la responsabilitat individual vers el grup, percebre la diversitat com a font de riquesa, promoure el reconeixement social vers la tasca unitària, fomentar el treball en equip, i facilitar el coneixement, el contacte i la cooperació amb altres entitats i projectes socials, educatius i culturals.

Podeu contactar amb Xamfrà a www.xamfra.net

***Esteve Cardús (Terrassa, 1976)

Perquè és el llenguatge universal, el que ens iguala a tots i tothom entén, la música té tal poder terapèutic i d'integració que és capaç d'aportar desenvolupament i força a aquelles persones que viuen en les situacions més adverses.
Músic. Combina la docència musical i l'activitat concertística. S'ha format musicalment als EUA, Itàlia, França i Catalunya. Treballa també en l'àmbit de la tecnologia, la telemàtica i la comunicació 2.0. Actualment prepara un projecte d'empresa de serveis i aplicacions multimèdia educatives.