Amb aquest material, esdevindrà l’arxiu històric de testimonis orals més gran d’Europa


La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals ha cedit al Banc Audiovisual de Testimonis del Memorial Democràtic al voltant de 1.000 entrevistes a testimonis de la Guerra Civil Espanyola i la dictadura franquista. Amb aquesta incorporació serà l’arxiu d’història oral més gran d’Europa i tindrà accés públic en línia.
Els periodistes Montse Armengou i Ricard Belis de TV3 van treballar amb el Memorial Democràtic per dissenyar i posar en marxa aquest arxiu.

La CCMA ha cedit al Memorial Democràtic imatges d’unes 1000 entrevistes a testimonis que van viure en primera persona la Guerra Civil i la dictadura franquista, les quals han estat gravades i utilitzades parcialment per a la producció de diversos programes dels canals de la Corporació. Les imatges s’incorporaran al Banc Audiovisual de Testimonis del Memorial Democràtic, un arxiu d’història oral a través d’entrevistes i que, amb aquesta incorporació, serà el més gran d’Europa.

Aquestes entrevistes són un testimoni de primera mà de fets de la història recent de Catalunya que donen forma a un arxiu de fonts orals de referència, tant per a investigadors interessats en el segle XX, com per a estudiants que treballen el passat recent o per a un públic general que busca conèixer la història.

En la seva intervenció, el conseller Romeva ha apuntat que “amb aquest conveni ens consolidem com a referent europeu en matèria de preservació i difusió de la memòria democràtica” i ha comparat l’arxiu català de fonts orals amb arxius de memòria amb reconeixement internacional com Yad Vashem a Israel, o la USC Shoah Foundation Institute for Visual History and Education als Estats Units. Ha afegit que “és un deure dels estats preservar i difondre la pluralitat de memòries, per això ens en fem càrrec nosaltres mateixos”.Banc Audiovisual de Testimonis

El Memorial Democràtic és l’entitat responsable del Banc Audiovisual de Testimonis, un arxiu d’història oral a través d’entrevistes, que recull la pluralitat de les memòries de la història recent de Catalunya i que fa un tractament innovador en la catalogació i la difusió d’aquests materials audiovisuals. Actualment disposa del principal arxiu d’història oral online de l’Estat i el segon d’Europa. Amb la incorporació dels fons d’entrevistes de la CCMA, esdevé el primer d’Europa.

Actualment, el Banc Audiovisual de Testimonis compta amb gairebé un miler de testimonis, dels quals 421 estan publicats online. Amb la incorporació dels fons d’entrevistes de la CCMA es doblaran aquestes xifres, esdevenint el primer d’Europa.

La llavor del Banc Audiovisual es va posar l’any 2008, quan els periodistes de TV3 Montserrat Armengou i Ricard Belis van treballar conjuntament amb el Memorial Democràtic per dissenyar i posar en marxa aquest important arxiu audiovisual de testimonis del període 1931-1980, únic a tot l'estat espanyol.

Aquest acord implica, a partir d’ara, un treball conjunt intens entre el Banc Audiovisual de testimonis del Memorial i el Departament de Documentació de TV3, que ha catalogat i digitalitzat les entrevistes originals de testimonis que han participat en els programes històrics realitzats a la televisió pública al llarg de les seves emissions. Gràcies a la catalogació ja feta, el traspàs d’aquest documentació es podrà fer efectiva de forma ràpida i eficient, un cop obtingudes les autoritzacions pertinents. El Banc de Testimonis suposarà una plataforma més àmplia de difusió del patrimoni audiovisual de Catalunya que afavorirà el coneixement i la investigació de la nostra història.

L’acord s’emmarca en la missió de promocionar i de difondre la cultura que té la CCMA, a través de la col·laboració amb aquelles institucions que treballen per al foment de la cultura, l’educació, la creació i la innovació.


El Memorial Democràtic

El Memorial Democràtic és una institució pública que té com a missió la recuperació, la commemoració i el foment de la memòria democràtica a Catalunya (1931-1980), en concret de la Segona República, la Generalitat republicana, la Guerra Civil, la dictadura franquista, l’exili, l’oposició democràtica i la transició política.