Deu persones parlen de Déu. Jueus, catòlics, musulmans, ortodoxos, protestants, sufís, testimonis de Jehovà i budistes participen en aquest documental coral i ens expliquen la seva relació amb allò transcendent.


EMISSIÓ: dimarts 23 de desembre.Catalunya és un país divers, també en les confessions que practiquen els seus ciutadans en un context de llibertat religiosa i estructures institucionals laiques. L’Església catòlica conviu en aquests moments amb altres esglésies amb les quals comparteix valors, realitats i identitats.

Una societat cohesionada és una societat que coneix la realitat que l’envolta. Sense coneixement no hi pot haver acceptació sòlida i assumida per tothom. Les religions són un patrimoni individual de cada creient, però la suma constitueix una comunitat que sí que té incidència col·lectiva. “Déu, amb accent” és una aproximació a un món allunyat per a molts, i molt pròxim per a altres. Però mereixedors, uns i altres de respecte i reconeixement.


Entrevista a M. Dolors Genovès, directora del documental


El filòsof alemany Karl Jaspers, crític amb les religions, posava l’èmfasi en la comunicació entre els creients i els no creients en la revelació bíblica:

És possible el reconeixement recíproc? És possible que el creient en la revelació surti a la trobada de l’incrèdul? És possible que el creient filosòficament surti a la trobada del creient en la revelació amb idèntic respecte i disposat a escoltar les seves experiències i a aliar-se amb ell davant del món? Poden tots dos actuar conjuntament a la vida sense renunciar a la seva sinceritat i sense reticències? (...) Tota historicitat pot estimar l’altre en la seva sinceritat “existencial” i saber-se a ella vinculada en quelcom envoltant.

K. Jaspers La fe filosòfica davant la revelació (1962)


Fitxes dels testimonis i les frasesJorge Burdman

Lo que compartimos por igual es que hay un creador y tenemos todos un texto sagrado. Pero todos estos textos que están escritos en diferentes idiomas tienen las mismas verdades, las mismas realidades y los mismos objetivos, los diez mandamientos, un código ético de vida, el amor al prójimo.


Toni Matas

El cristianisme és una religió combatent, és una religió en lluita. Nosaltres sabem que Déu detesta el mal, sabem que hi ha mal al món i, per tant, ens esforcem i treballem per treure el mal al món o com a mínim mirar de fer-lo més lleuger a aquelles persones que el pateixen.


Fátima Taleb

El burka no existe en el Islam. El Islam deja claro que la manera de ir vestida es taparse el cuerpo, el pelo, dejar las manos, la cara, descubiertas, por lo cual el burka no cumple con este requisito, el burka no es una vestimenta del Islam.


Xavier Hereu, pare Jaume

Hi ha coses que jo considero absurdes. Per exemple, que les esglésies d’Orient i Occident estiguin separades en certes coses que si es parlés de veritat, amb ganes, es podrien resoldre.


Noemí Cortés

Jo crec que la religió s’ha d’ensenyar a casa, perquè nosaltres no vivim una religió, vivim una fe. I llavors nosaltres els ensenyaments s’ensenyen a casa o a l’Església. El que sí que crec és que a dins de les escoles s’han d’ensenyar les diferents religions.


Ababacar Thiakh

Està claríssim que a l’Islam no té cap lloc la violència. Hauríem de treballar tota la cultura de la pau, tota la cultura del reconeixement de l'altre, tota la cultura del compartir, tota la cultura de perfeccionar-se espiritualment.


Josep Miquel Garcia

Més de 1.000 joves testimonis de Jehovà van patir experiències molt dures, molt cruels a les presons del franquisme per negar-se a fer el servei militar. Quan hi ha una llei que és contrària a la paraula de Déu, aleshores, primer la llei de Déu, després la llei de l’home.


Sergi Barnils

Durant tota la història de l’art l’espiritualitat ha estat molt present, molt present en l’activitat artística, des de Giotto, Fra Angèlic, Brueghel, Cranach el Vell, Marc Chagall. Com deia Kandinsky “l’art ha de ser una necessitat interior”, i l’artista el que ha de fer és omplir el seu entorn d’aquesta vibració espiritual.


Núria Terribas

Allò que ens distingeix, Catalunya i Espanya, respecte als països del nord d’Europa on aquí no s’accepta gaire bé que en la bioètica hi tingui una presència la teologia i, per tant, les diferents creences o realitats religioses que hi pot haver en un país.


Pere Taiho Secorún

La diferència possiblement més xocant per a nosaltres, occidentals, és que venim d’una tradició semítica de les religions semítiques del cristianisme, de l’islamisme, del judaisme, és a dir, amb un Déu molt clar, molt marcat. Però hem d’entendre que hi ha mig món que aquest concepte de Déu no l’ha tingut mai. Simplement no l’ha tingut.
Equip:

Direcció i guió: M. Dolors Genovès
Realització: Mai Balaguer
Producció executiva: Raimon Masllorens
Cap de producció: Arlette Peyret-Llonch
Direcció de fotografia: Mimmo Pizzigallo
Muntatge: Jordi Gallofré
Grafisme: Mateu Marcet
Documentació: Àngels Serres
Càmera addicional: Francesc Olivé
Banda sonora: Pau Vallvé

Una producció de Televisió de Catalunya amb la col·laboració de Brutal Media, S.A.