Durant molts anys, la documentació referida a Victor Druillet, a França, es considerava “no comunicable”. La Llei d’Arxius del 2008 va modificar la situació.La directora dels Arxius Nacionals francesos a Fontainebleau, Sylvie Le Clech, ens mostra el dipòsit on es troben una part dels documents que hem consultat per elaborar “El meu nom és Druillet” i ens explica els canvis que va suposar l’entrada en vigor de l’esmentada llei.

(VÍDEO EN FRANCÈS)