“4.645.500, màxim atur” analitza els motius d’aquests resultats a Catalunya i a Espanya de la mà d’experts en economia i dret laboral. Els orígens històrics, el model productiu, els tipus de contractes, les polítiques actives d’ocupació, els subsidis d’atur, la negociació col•lectiva o el sistema educatiu: tots aquests aspectes són analitzats a base d’entrevistes en profunditat a acadèmics i professionals lligats a l’àmbit laboral.

null

En el marc d’una nova reforma laboral, els acadèmics s’han organitzat per aportar solucions. Per una banda, hi ha economistes que centren el debat en el mercat de treball. Creuen imprescindible eliminar l’actual model de contractes temporals i indefinits. I per l’atra, hi ha economistes que creuen que els canvis en la legislació del mercat laboral ha d’anar darrere d’altres canvis més generals. A través de les entrevistes, es pot veure que algunes postures estan molt enfrontades, però, més enllà de les tendències ideològiques, tots estan d’acord que calen canvis profunds que afecten des del sistema educatiu fins al model productiu del país.El discurs dels entrevistats compta amb el suport de dades i gràfics per fer-lo més didàctic. També s’hi inclouen imatges i converses de persones al Servei Català d’Ocupació i a diversos centres de formació i de treball. D’aquesta manera, es permet posar cara i ulls al conflicte, tot i que el documental no deixa mai de banda el to analític.


Fitxa tècnica:
Realització: Andrea Ferrando
Guió: Arnau Monràs
Producció: Andrea Ulied i Marc Vargas
So directe: Francesc Canals i David Mata
Imatge i muntatge: Francesc Peris

Una producció de Televisió de Catalunya amb la col•laboració de Media 3.14