Aquest documental passa revista a una de les industries que esta mes en perill, com a conseqüència de la crisi econòmica: el món de l’automòbil. El programa parla d’algunes de les investigacions fetes per persones que han buscat alternatives a la situació actual.

Joan Salvat entrevista Ricard Bosch, titular de la càtedra UNESCO de la Sostenibilitat i doctor en Enginyeria Elèctrica de la Universitat Politècnica de Catalunya.En el documental s’exposen les noves tecnologies per fer que els cotxes no gastin tanta gasolina, per la recerca de mes eficiència i per aconseguir que els vehicles respectin d’una forma molt clara el medi ambient.

automòbil

Les investigacions s’han fet durant anys però aquí es qüestiona el perquè cap marca de les grans empreses ha donat cap pas en la construcció de cotxes que gastin poca gasolina o comparteixin el motor de gasolina amb el motor elèctric.