Per promocionar l’acció del teu racó de Lleida “Temps de neu”, el programa “Temps de neu” ha organitzat un concurs al blog "Racons de neu" del programa www.tempsdeneu.cat. En aquest concurs se sorteja una estada per a dues persones durant la temporada 2009.

Requisits i mecànica:
Per participar en el concurs, els concursants hauran d’enviar un escrit al blog amb el seu usuari del portal www.elsesports.cat en el que hauran d’explicar quin es el seu racó mes emblemàtic de Lleida.
Sortira guanyadora una persona. El criteri d’elecció dels guanyadors serà: l’originalitat, la millor redacció, l’escrit més treballat. Tindran la possibilitat d'entrar al sorteig del premi totes les persones que hagin participat.

Dates de participació:
El concurs començarà el dia 18 de desembre de 2008 i acabarà el 30 de Març del 2009.

Participants:
Podran participar al concurs totes aquelles persones majors d’edat residents a l’estat espanyol que compleixin els requeriments que figuren en aquestes bases i que estiguin registrades com a usuàries a elsesports.cat

Premi:
El premi consistirà en una estada per a dues persones en una estació d’esquí del Pirineu de Lleida.
L'estada dobe inclourà dues nits d'hotel amb esmorzar, forfait a l'estació d'esquí.
El premi objecte d’aquest concurs, queda subjecte a les obligacions i retencions fiscals legalment establertes.

Els premiats:
L’elecció del guanyador serà responsabilitat de Televisió de Catalunya, SA. Un responsable del programa llegirà tot els escrits que s’hagin presentat i n’escollirà un.
Es posarà en contacte amb els guanyadors un cop acabada l’acció, a través del correu electrònic confirmat que consta al registre del portal www.elsesports.cat. En el cas que en el moment en que s’intenti localitzar el guanyador no sigui possible la comunicació, se n'escollirà un de nou i se seguirà el mateix procés, així fins que el responsable aconsegueixi contactar amb el guanyador
Un cop escollits i confirmats, els premiats rebràn el premi vía postal.
“Temps de neu” facilitarà el llistat a l’empresa organitzadora així com els seus DNI.
El nom i la població dels guanyadors es publicaran a la pàgina www.tempsdeneu.cat i a www.elsesports.cat

Acceptació de les bases:
La participació en aquesta acció promocional implica, per si mateixa, l’acceptació d’aquestes bases i el criteri de Televisió de Catalunya, SA pel que fa a la resolució de qualsevol qüestió derivada del concurs i de l’elecció dels guanyadors. L’incompliment d’aquestes bases per part dels concursants comportarà l’exclusió.

Tractament de les dades:
Televisió de Catalunya, SA informa que les dades dels guanyadors s’inclouran en un fitxer de dades de caràcter personal i s’utilitzaran amb la finalitat de poder gestionar aquest concurs. L’entitat encarregada de la gestió d’aquests serveis és CCRTV Interactiva, SA, del grup de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.
Es garanteix a tots els premiats i participants que s’han pres les mesures tècniques i organitzatives necessàries per aconseguir la seguretat i la integritat legalment previstes per aquest tipus de fitxers. En cap cas, les dades se cediran a altres entitats ni es tractaran amb diferents finalitats de les que es comenten en el primer paràgraf d’aquesta clàusula.
En qualsevol moment, es podrà exercir els drets d’accés, d’oposició, de rectificació i de cancel•lació que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, enviant una petició a través del Servei d’Atenció a l’Espectador i l’Oient.
Si es prefereix les comunicacions per correu ordinari, les adreces són les següents:
- Televisió de Catalunya, SA, programa Temps de neu, C/de la TV3, s/n 08970 Sant Joan Despí, Barcelona.
- CCRTV Interactiva, SA, IMAGINA Centre audiovisual, C/ Gaspar Fàbregas, 81, Planta 2, 08950 Esplugues de Llobregat, Barcelona.
La participació en el concurs comporta l’acceptació de les condicions, com també, l’autorització pel tractament de dades de caràcter personal que consisteix en gestionar l’elecció dels guanyadors i la publicació en la pàgina web del seu nom i la seva població.

Us recordem que:
Per participar en aquesta acció cal ser usuari registrat del portal www.elsesports.cat. Si encara no t'has donat d'alta, pots fer-ho aquí.

Aquest concurs té el patrocini del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida.