La fusió de l’Àrtic tindria un gran impacte ecològic, però la pitjor amenaça és Groenlàndia. Per què?