Aquesta setmana arrenca el vídeoMAT2013, primera edició d’un projecte en el qual els i les alumnes creen vídeos on es responen preguntes que posen de manifest les aplicacions de les matemàtiques o la seva presència en l’entorn.

Aquest projecte es proposa tres objectius principals:

Contribuir a promoure en l’alumnat una vivència de les matemàtiques que incorpori la seva presència en l’entorn i les seves aplicacions.


Construir progressivament una base de vídeos on es posi de rellevància la presència de les matemàtiques en el nostre entorn i les seves aplicacions, que pugui ser útil per a l’escola.


Estimular l’interès de l’alumnat per la comunicació científica i la divulgació matemàtica.


Al bloc videomat.cat podeu trobar les bases de participació i tota la informació relacionada amb el projecte.