Malgrat que l’Ebre és un dels grans rius més ben conservats d’Europa, és també l’escenari d’un conflicte ambiental entre espècies autòctones i invasores.
Per entendre aquest conflicte anirem en caiac per alguns dels racons més salvatges del riu Ebre amb el reporter Pere Renom. Trobarem nàiades, uns bivalves d’aigua dolça críticament amenaçats d’extinció. Coneixerem el musclo zebra, un invasor que va transformant radicalment l’ecosistema fluvial. Baixarem fins al Delta, on alguns peixets autòctons, com el fartet i el samaruc, s’esforcen per resistir la invasió d’un altre peixet anomenat gambúsia. I anirem a l’embassament que devora la resta de peixos de l’Ebre de Flix a pescar el silur, una mena de “monstre” forani.Per entendre aquest conflicte anirem en caiac per alguns dels racons més salvatges del riu Ebre amb el reporter Pere Renom. Trobarem nàiades, uns bivalves d’aigua dolça críticament amenaçats d’extinció. Coneixerem el musclo zebra, un invasor que va transformant radicalment l’ecosistema fluvial. Baixarem fins al Delta, on alguns peixets autòctons, com el fartet i el samaruc, s’esforcen per resistir la invasió d’un altre peixet anomenat gambúsia. I anirem a l’embassament que devora la resta de peixos de l’Ebre de Flix a pescar el silur, una mena de “monstre” forani