Amb 122.000 articles a la Wikipèdia, una veu que es fa sentir amb força a la xarxa és la de l'esperanto. Aquesta llengua artificial va ser creada l'any 1887, amb la voluntat de servir d'eina d'entesa i concòrdia mundial, pel doctor polonès Lazar Zamenhof, de qui dimarts es compleixien 150 anys del naixement. Avui dia, la parlen uns dos milions de persones al món i ha estat gràcies a Internet que viu moments de revifalla.


La web de l'Associació Catalana d'Esperanto n'és un bon exemple. Inclou tota mena de dades, enllaços i novetats sobre el moviment esperantista i, a més, acull un servei d'informació televisada, KisTV, amb 24 vídeos penjats. La web també inclou molts recursos per començar a aprendre esperanto, com ara un curs virtual en 14 lliçons o un diccionari català-esperanto.

Cada dos anys s'organitza en un municipi dels territoris de parla catalana un congrés esperantista que aplega els 500 membres de les associacions i els interessats en el tema. A més a més, cada any se celebra un congrés mundial, que s'ha fet a Espanya en tres ocasions: Barcelona 1909, Madrid 1968 i València 1993.

ALTRES ENLLAÇOS

Esperanto, a la Viquipedia
Portal d'esperanto a la Wikipedia
Lernu - Portal sobre esperanto (amb curs d'aprenentatge, fòrum i més coses)
Esperanto.es
Esperanto.net
Traductor online esperanto > català/castellà, anglès
Un altre traductor online
Traductor d'esperanto de babylon.com
Dossier d'història de l'Esperanto
Directori de webs esperantistes i mostra de llibres traduits
Llistat dels 34 Congressos Catalans d'Esperanto
Vè Congrès Mundial d'Esperanto a Barcelona 1909
Història de l'Esperanto
L'Esperanto al cinema
Recreació d'una entrevista amb el doctor Zamenhof (en anglès)
La veu del doctor Zamenhof

Museu de l'esperanto, a Subirats
Canal de Youtube del Museu de l'esperanto de Subirats
Patronat de turisme de Subirats, per demanar hora de visita al Museu de l'esperanto