SOPHIE MERLE “EFT, psicologia energètica” (Ediciones Obelisco)“Totes les emocions negatives provenen d’una alteració en el sistema energètic del cos. Amb aquest objectiu, les emocions negatives no són tractades com a adversàries que cal derrotar en un camp de batalla. Al contrari, són aliades que s’accepten per complet perquè ens serveixen de pont. Són un esglaó absolutament indispensable per eliminar els bloquejos d’energia del nostre sistema energètic. Totes les nostres reaccions negatives es deuen a aquests bloquejos. Sovint són antics i s’instal•len en el nostre sistema energètic durant algun episodi traumàtic, massa xocant com per poder-lo digerir normalment. A partir d’aquest instant, la menor evocació d’aquest episodi estimularà el bloqueig que li està associat, produint immediatament les pertorbacions energètiques culpables dels nostres sentiments negatius”.


Aforismes
SOPHIE MERLE “Les nostres situacions vitals són purament energètiques”.
CIPRIANO TOLEDO “Darrera de cada problema o dificultat que tenim a la vida s’hi amaguen una o diverses creences limitadores”.
GARY GRAIG “La causa de tota emoció negativa és un trastorn en el sistema energètic del cos”
ROGER CALLAHAN “Tothom pot ser curat, si ho vol”

Bibliografia
SOPHIE MERLE “EFT, psicologia energetica” (Ediciones Obelisco)
CIPRIANO TOLEDO www.tapping.es
CARY GRAIG “Manual oficial de EFT”
Dr. ROGER CALLAHAN “Despierta a tu sanador interior” (Palmyra editorial)