ANTONI BLAY FONTCUBERTA“Parteixo de la identificació que jo sóc aquest cos físic i que la taula és un altre cos físic, i com essent dos cossos físics són diferents i estan separats per un espai, per això existeix aquest esquema bàsic que jo sóc totalment diferent de la taula i, per tant, la percepció que jo tinc de la taula no té res a veure amb mi. Però la veritat és que la percepció que tinc de la taula és tan meva com la percepció que tinc de mi. I això és també aplicable a la percepció que tinc de l’espai i a la que tinc de la pròpia separació; tot això segueix essent la meva mateixa consciència (...) La consciència està feta de les coses. Llavors, nosaltres, com a fet concret, som les coses”

Aforismes
KEN WILBER: “Res del que pensis que és la realitat última, és real”
SAINT KABIR: “Ja has dormit milions i milions d’anys, per què no despertar aquest matí?”
ANTONI BLAY FONTCUBERTA: “Descobrir la realitat és desmitificar l’existència”
PIERRE TEILHARD DE CHARDIN: “Crec que l’Univers és una Evolució. Crec que l’Evolució va cap a l’Esperit”
ALDOUS HUXLEY: “L’etern ara és una Consciència”
KEN WILBER: “La Consciència d’Unitat és intemporal i eterna. No sap de principi i naixement, ni de final i mort”

Bibliografia
KEN WILBER: “La conciencia sin fronteras. Aproximaciones de Oriente y Occidente al crecimento personal”. Editoral Kairós
KEN WILBER: “La visión integral. Introducción al revolucionario enfoque sobre la vida, Dios y el Universo”. Editorial Kairós
KEN WILBER: “Psicología Integral”. Editorial Kairós
FRANK VISSER: “Ken Wilber. O la pasión del pensamiento”. Editorial Kairós
RAQUEL TORRENT i d’altres: “Evolución Integral. Visiones sobre la realidad desde el paradigma emergente” amb Prefaci de Ken Wilber. Editorial Kairós.