Imatge nocturna de Vilanova del Vallès

Autora: Àlex Blanco