Santa Quitèria (Vilanova del Vallès)

Autora: Àlex Blanco