ANTONI BLAY FONTCUBERTA“Parteixo de la identificació que jo sóc aquest cos físic i que la taula és un altre cos físic, i com essent dos cossos físics són diferents i estan separats per un espai, per això existeix aquest esquema bàsic que jo sóc totalment diferent de la taula i, per tant, la percepció que jo tinc de la taula no té res a veure amb mi. Però la veritat és que la percepció que tinc de la taula és tan meva com la percepció que tinc de mi. I això és també aplicable a la percepció que tinc de l’espai i a la que tinc de la pròpia separació; tot això segueix essent la meva mateixa consciència (...) La consciència està feta de les coses. Llavors, nosaltres, com a fet concret, som les coses” .

» Text complet