Els fons aconseguits en La Marató 2013 impulsaran de manera decisiva la recerca sobre les malalties neurodegeneratives. La Fundació distribuirà els recursos econòmics recaptats als projectes de recerca científica d’excel•lència que resultin més ben valorats d’entre els 187 que s’han presentat a la convocatòria d’ajudes.

Dels projectes candidats, 97 són unitaris, és a dir, que es desenvolupen en un únic centre de recerca, i 90 són coordinats entre diverses institucions catalanes i d’àmbit espanyol o internacional. Entre els projectes que impliquen un treball en xarxa a fora de Catalunya, destaquen els 8 presentats per equips de recerca del Regne Unit, els 7 d’Alemanya i els 5 dels Estats Units, que treballarien de forma coordinada amb grups catalans.

Els treballs de recerca bàsica representen el 59% dels presentats a la convocatòria, seguits pels clínics, amb un 19%, i pels bàsics-clínics, que sumen un 15%. La resta de projectes candidats són combinacions de les diferents àrees de recerca en malalties neurodegeneratives.

A partir del mes de maig, els projectes que opten al finançament de la Fundació seran sotmesos a un rigorós procés de revisió coordinat per l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQUAS), que duran a terme experts en malalties neurodegeneratives d’àmbit internacional. En aquesta revisió, dos avaluadors puntuaran cada treball en funció de la seva qualitat, metodologia, rellevància científica, sanitària i social, valor innovador i viabilitat.

La reunió d’un comitè ad hoc posarà punt final al procés amb l’elaboració d’una llista amb els treballs més ben valorats, que serà estudiada per la Comissió Assessora Científica i aprovada pel Patronat de la Fundació. La resolució dels treballs premiats es farà pública el mes de novembre.

L’expertesa dels revisors en el camp de la convocatòria, la doble revisió de cada projecte, la seva assignació al perfil adequat dels revisors i l’anonimització dels treballs són alguns dels factors que garanteixen l’objectivitat, rigor i transparència d’aquest procés d’avaluació.

Els projectes guanyadors es desenvoluparan en un període de 4 anys a partir de la publicació dels seleccionats i permetran avançar de manera decisiva en la recerca sobre les malalties neurodegeneratives. Durant aquest període, la Fundació i l'AQUAS duran a terme el control econòmic i científic anual dels projectes finançats.
Finalment, l’any 2019, la Fundació exposarà els resultats obtinguts en aquests treballs en un simposi científic.