Escrit per: Marató per la pobresa
El projecte “Atenció a la nova pobresa”, de l’àmbit de la inserció sociolaboral, està centrat a combatre la pobresa emergent que ha aparegut amb la crisi econòmica. El col·lectiu anomenat “nous pobres” està conformat per persones amb característiques educatives, socials i culturals pròpies de la classe mitjana i de la mitjana-baixa que s’han quedat sense feina i que no poden continuar accedint als béns i serveis als quals abans sí que tenien accés.

Cecot ha volgut implicar-se directament en el suport a les persones afectades en l’àmbit professional i per això va posar en marxa tallers d’inserció sociolaboral que inclouen mòduls d’inserció laboral i sessions grupals d’empoderament.

“Atenció a la nova pobresa” ha estat un dels 40 projectes finançats amb els fons obtinguts en la Marató per la pobresa, celebrada amb caràcter excepcional el 27 de maig del 2012 per TV3, Catalunya Ràdio i la Fundació La Marató de TV3.

Ara, gràcies a la implicació de l’Obra Social “la Caixa” en projectes socials, Cecot podrà continuar atenent i ajudant persones en situació de pobresa emergent durant l’any vinent.

Catalunya Ràdio s’ha fet ressò d’aquesta notícia. Escolteu la peça d’àudio.
Escrit per: Marató per la pobresa
El projecte, finançat amb fons de la “Marató per la pobresa”, ha estat triat com a exemple europeu d’iniciativa innovadora en l’àmbit de l’atenció a nous
col·lectius d’usuaris de projectes d’inserció.


En el marc de la iniciativa Grundtvig “New Answers for New Needs” liderada pel centre italià Civiform, el Gabinet d’Estudis Socials de Barcelona i l’entitat britànica Hope in the Community, s’ha organitzat un seminari d’intercanvi de bones pràctiques en què s’ha convidat la Fundació Cecot a presentar la seva experiència en la inserció laboral de la nova pobresa, engegada gràcies a la “Marató per la pobresa”.

El projecte “Atenció a la nova pobresa” té com a objectiu orientar i fomentar la inserció laboral de persones que s’han quedat sense feina a causa de la greu crisi econòmica del país. Els nous usuaris no són persones en risc d’exclusió social, tradicionals beneficiaris de projectes socials d’inserció laboral, sinó persones amb llarga experiència laboral i formació universitària que han perdut el lloc de treball.

Fa tot just un mes que la Fundació Cecot feia balanç dels primers sis mesos de funcionament del projecte, durant els quals 30 de les 139 persones ateses han trobat un lloc de treball.
Escrit per: Marató per la pobresa
"Valor afegit" ha dedicat un reportatge al projecte “Atenció a la nova pobresa” que la Fundació Cecot ha posat en marxa gràcies al finançament de la Marató per la pobresa. Coneixem aquí quins han estat els resultats de la iniciativa en els seus primers sis mesos de funcionament.

Trobareu el reportatge a partir del minut 20.34.

Escrit per: Marató per la pobresa
“Atenció a la nova pobresa” és una iniciativa d’inserció laboral i suport psicològic a la pobresa emergent que s’ha posat en marxa gràcies als 100.733 € que va rebre de la Marató per la pobresa.

La Fundació CECOT Formació ha fet balanç de la primera fase del projecte “Atenció a la nova pobresa”, una acció d’orientació i foment de la inserció laboral dirigida a persones que, en el marc de la crisi econòmica actual, tenen dificultats per trobar feina i pateixen les conseqüències d’un mercat laboral inestable.

“Es tracta d’un col•lectiu de gent jove i ben formada, persones d’entre 45 i 50 anys amb titulació superior, una àmplia carrera professional i molta experiència en els seus camps, i de treballadors afectats per un ERO que fins ara no havien patit l’atur”, explica Anna Delcòs, directora de la Fundació Cecot Persona i Treball.

En els seus primers 6 mesos, el projecte ha atès 139 persones, 30 de les quals ja han trobat feina, la majoria en els àmbits professionals dels quals procedien. En aquest temps, la Cecot ha rebut més de 600 ofertes de feina. Del total d’usuaris que ja han completat el procés, 85 són homes i 54 dones. Hi destaca que la gran majoria, 120, són de l'estat espanyol, davant dels 19 immigrants. El tram d’edat que aglutina més persones és el que va dels 36 als 45 anys, seguit del de més de 50.

La iniciativa de la Fundació Cecot, que tindrà un any de durada, inclou el disseny d’itineraris d’inserció personalitzats per a cadascun d’ells, i també participen en mòduls d’orientació laboral i reben assistència psicològica. A més a més, la iniciativa incorpora actuacions transversals i ha creat una xarxa anticrisi integrada pels diferents actors socials del territori amb l'objectiu d'intercanviar coneixements, metodologies de treball i potenciar la incidència directa sobre l'usuari.
Escrit per: Marató per la pobresa
Les 75 entitats del tercer sector social que rebran els 4,5 milions d’€ de la Marató per la pobresa començaran a treballar de manera immediata en els 40 projectes seleccionats. Avui s’han signat els convenis que donen el tret de sortida a la realització d’aquests treballs. ESADE Alumni en farà el seguiment.

La Fundació La Marató de TV3 ha començat a signar avui els convenis amb les entitats que duran a terme els 40 projectes finançats amb els fons de la Marató per la pobresa. Les entitats seleccionades es posaran a treballar de manera immediata en les diferents línies d’actuació –assistencial, habitatge, infància i inserció sociolaboral– per donar resposta a la situació d’emergència social que viuen molts catalans.Els 40 treballs que impulsarà la Marató per la pobresa es duran a terme en el període d’un any, fins al setembre del 2013. Durant aquest temps, ESADE Alumni farà un acurat seguiment de la seva evolució. La Fundació ha confiat aquesta tasca a ESADE Alumni per la seva experiència de col•laboració amb el tercer sector, que du a terme des de fa sis anys mitjançant el programa ALUMNI SOLIDARI de Consultoria Solidària.En el marc d’aquest programa, antics alumnes d’ESADE fan tasques de consultoria gratuïta per a entitats sense ànim de lucre, aportant-hi el seu talent, la capacitat de gestió i l’experiència. Fins ara, més de 100 organitzacions s’han beneficiat dels serveis d’aquesta entitat, amb més de 600 antics alumnes implicats i un total de 27.000 hores de consultoria executades.

Amb aquesta acreditada experiència de col•laboració amb el tercer sector, ESADE Alumni aportarà voluntaris que vetllaran per la correcta evolució dels 40 projectes socials que impulsa la Marató per la pobresa.

El seguiment dels treballs s’articularà en tres accions. D’una banda, al llarg d’aquest any, els voluntaris mantindran de dues a tres reunions presencials amb cadascuna de les entitats premiades per observar directament l’evolució dels objectius. En segon lloc, rebran i estudiaran, conjuntament amb la Fundació La Marató, un informe trimestral de l’entitat. I, finalment, redactaran un informe amb les conclusions del treball fet, tant per part de l’entitat com de la valoració de l’equip que n’ha fet el seguiment.
Escrit per: Marató per la pobresa
Entre els 40 projectes finançats, 10 estan destinats al foment de programes ocupacionals i socioeducatius de caràcter preventiu adreçats a persones afectades per l'actual situació de crisi econòmica.


Associació Antisida de Lleida
"Capacita't"
Lleida
26.367 €

Aquest projecte s'emmarca dins l'atenció a persones amb risc d'exclusió social, com ara persones amb VIH i/o malaltes de sida, exdrogodependents, privats de llibertat i treballadores del sexe. L'objectiu és afavorir la inserció sociolaboral de les persones a través de la capacitació, orientació, suport i acompanyament durant el procés individual de recerca de feina. La consecució d'aquest objectiu pot contribuir a millorar la qualitat de vida de les persones en risc d'exclusió social.


Associació per la Recerca i l'Acció Social
"Superació de la pobresa del barraquisme"
Barcelona
142.654 €

ARA treballa amb la població gitana barraquista assentada en diferents districtes de Barcelona, Sant Cugat, Santa Perpètua i l'Hospitalet, El treball és integral i aborda diferents àmbits: habitatge, ocupació, educació, salut a través de plans de treball familiar orientats a la inclusió social i a l'exercici dels drets socials. Actualment, aquests processos d'inclusió social de la població gitana barraquista es troben amb múltiples obstacles fruit de l'actual crisi. La impossibilitat de trobar feina, juntament amb la reducció de l'RMI i d'altres ajudes, ha portat a una forta disminució d'ingressos regulars per part de famílies, fins al punt que posa en risc els avenços aconseguits: reallotjaments en habitatges, aprofitament escolar. Amb aquest projecte es pretén reforçar les famílies.


Associació Plataforma d'Entitats per la Inclusió dels Joves - PEI JOVE
Casal dels Infants per a l'Acció Social als Barris
Fundació Adsis
Fundació Comtal
Fundació El Llindar
Fundació Joan XXIII
Fundació Privada Marianao
Fundació SER.GI
Insercoop, sccl
Salesians Sant Jordi

"Marató d'oportunitats - Suma't a l'estudi, la meta ets tu!"
Cornellà de Llobregat
200.564 €

Iniciativa dirigida a més de 200 joves amb especial vulnerabilitat i a les seves famílies. S'incidirà en joves en situació de pobresa i risc d'exclusió social, amb abandonament prematur de l'escolarització i/o sense el graduat en ESO, mitjançant càpsules competencials de formació especialitzada, amb l'objectiu que retornin al sistema educatiu reglat, prolongant trajectòries educatives i millorant l'ocupabilitat com l'únic mecanisme preventiu per garantir un nivell de qualificació futur, l'accés al mercat laboral i, en definitiva, una igualtat real d'oportunitats educatives, laborals i de participació.


Associació SAÓ-Prat (Suport- Aprenentatge- Orientació)
"Integració socioeducativa de joves a través d'una formació en disseny gràfic vinculada a un contracte laboral"
El Prat de Llobregat
115.372 €

Reincorporació de joves (16 a 23 anys) en risc o exclusió social, que provenen de situacions d'absentisme i fracàs escolar, analfabetisme, etc., a itineraris formatius i professionalitzadors, a través d'un contracte laboral als joves que vincula la formació a una activitat productiva (en aquest cas al disseny de pàgines web i gestió de xarxes socials). Es distingeixen clarament les hores de formació de les de producció, ja que no es tracta que els joves cobrin per formar-se, sinó que participin realment d'una feina i que sigui remunerada, amb tots els aprenentatges que això suposa.


Bona Voluntat en Acció
"Acollida i inserció sociolaboral Poble-sec"
Barcelona
40.450 €

El projecte té com a finalitat atendre les persones en situació o risc d'exclusió social del barri del Poble-sec d'una manera holística (orientació, suport laboral, formació, necessitats bàsiques, atenció infants). Aquesta acció és una ampliació del projecte ordinari de l'entitat amb la voluntat de donar una millor atenció social als usuaris de l'entitat, així com augmentar-ne el nombre.


Fundació Cecot Formació
"Atenció a la nova pobresa"
Terrassa
100.733 €

Iniciativa dirigida a l'atenció de la nova pobresa emergent, amb l'objectiu d'atendre les persones que arran de la crisi econòmica tenen greus dificultats per poder cobrir les seves necessitats bàsiques i per trobar feina. Així, s'impulsaran accions d'orientació laboral i mesures d'assistència psicosocial que arribaran a 210 persones. El projecte incorporarà actuacions transversals, creant una xarxa anticrisi integrada pels diferents actors socials del territori amb l'objectiu d'intercanviar coneixements, metodologies de treball i potenciar la incidència directa sobre l'usuari.


Fundació Privada ECOM
"REACTIVA'T - Projecte intensiu d'inserció laboral de persones amb discapacitat amb especial risc d'exclusió social"
Barcelona
148.500 €

El projecte pretén donar resposta a les necessitats d'inserció del col•lectiu de persones amb discapacitat amb especials dificultats socials detectades pels seus equips. En l'actual context de crisi, els treballadors amb discapacitat estan vivint de forma especialment dramàtica les conseqüències de la falta de feina i de davallada de prestacions sociosanitàries. Per la falta de polivalència, qüestions derivades de la seva discapacitat i pels baixos índex de formació, aquests són treballadors amb poca qualificació professional, que sovint són els primers de sortir de l'empresa quan comencen les dificultats. A través de càpsules d'orientació i recerca de feina, així com d'un seguiment individualitzat d'alta intensitat, s'actuarà sobre 150 d'aquestes persones per aconseguir el seu retorn al mercat laboral.


Fundació Privada Plataforma Educativa
Associació Col•lectiu de Cultura Popular
Associació Joves per la Igualtat i la Solidaritat joves com tu
Fundació Èxit
Femarec, sccl
Escola Pia Calassanci
Parròquia Sant Bernat de Claravall

"Projecte ALOJove (Aliança Litoral per l'ocupació Jove)"
Girona
195.780 €

El projecte té com a finalitat millorar la qualitat sociolaboral de 500 joves de 16 a 30 anys de la zona metropolitana de Barcelona, les Terres de l'Ebre i Girona, que tenen especials dificultats d'accés al mercat laboral per la seva falta de formació reglada, pel baix nivell de competències bàsiques i per un entorn social i familiar de pobresa. La col•laboració entre les 7 entitats participants al projecte permet canalitzar cada jove cap als serveis més convenients, aplicant metodologies comunes en temes formatius, d'acompanyament i de facilitació d'experiències laborals.


Fundación Instituto de Reinserción Social
"Aferra't: dispositiu d'atenció a persones que es troben en situació de pobresa com a conseqüència de la crisi econòmica"
Barcelona
68.672 €

El present projecte té com a objectiu la millora de les condicions de vida de persones i famílies que viuen en el llindar de la pobresa com a conseqüència de la crisi econòmica. Es desenvoluparan accions encaminades a la millora de factors estructurals, psicosocials, ocupacionals i de clima familiar. Es preveu oferir 60 places amb una ocupació del 100% durant la totalitat de l'execució del servei.


Impulsem sccl
"Bombolles d'ocupació – Rehabilitació"
Barcelona
77.618 €

Bombolles d'Ocupació és una iniciativa per intervenir en les situacions de vulnerabiltitat i en les dinàmiques d'exclusió, basada en la producció, en l'economia local, en el consum responsable i en la solidaritat per promoure i facilitar la inserció laboral de col•lectius amb especial dificultat. Un dels sectors emergents que proposa és la rehabilitació d'habitatges en coordinació amb els serveis socials del territori, a través d'un procés de formació i reciclatge professional de persones amb risc d'exclusió social, de caràcter tècnic i empresarial per fomentar competències d'emprenedoria.