Benvolguts amics, vet aquí el programa acabat d'emetre al C33, i només en falten dos! Avui hem recordat Jorge Semprún amb en Raimon, el crític cinematogràfic i director de la Filmoteca de Catalunya Esteve Riambau, el Xavier Antich i l'Ingrid Guardiola.Aquí us deixem una bona bibliografia de Jorge Semprún, perquè tingueu on triar i remenar:

El desvanecimiento (Planeta, 1979)

La segunda muerte de Ramón Mercader (Planeta, 1986)

Montand, la vida continúa (Planeta, 1983)

La montaña blanca (Alfaguara, 1987)

La algarabía (Plaza & Janés, 1991)

Autobiografía de Federico Sánchez (Planeta, 1995)

Federico Sánchez se despide de ustedes (Tusquets, 1996)

Netchaiev ha vuelto (Tusquets, 1998)

Adiós, luz de verano (Tusquets, 1999)

Aquel domingo (Planeta, 1999)

Viviré con su nombre, morirá con el mío (Tusquets, 2001)

La escritura o la vida (Tusquets, 2002)

El largo viaje (Tusquets, 2004)

Veinte años y un día (Tusquets, 2005)

El hombre europeo (Espasa-Calpe, 2006)

Pensar en Europa (Tusquets, 2006)

Aquí teniu els llibres de l'Esteve Riambau:

Esteve Riambau, De traidores y héroes: el cine de Costa Gavras Pròleg: Jorge Semprún
(Semana Internacional de Cine de Valladolid, 2003)

Esteve Riambau, Ricardo Muñoz Suay. Una vida en sombras (Tusquets, 2007)

I aquí, els que ens ha recomanat l'Ingrid Guardiola:

Dashiell Hammett, Interrogatorios (Errata Naturae, 2011)
Traducció: Sara Álvarez

Dziga Vertov, Memorias de un cineasta bolchevique (Capitán Swing Libros, 2011)
Traducció: Joaquín Jordà i Ramon Font

I aquí, els protagonistes, fotografiats i dibuixats:Raimon

Esteve Riambau

Ingrid Guardiola


© Claire Roquigny

Xavier Antich

Claire Roquigny


© Claire Roquigny


© Claire Roquigny


© Claire Roquigny


© Claire Roquigny