Estrena, dilluns, 18 de desembre del 2017, a les 22.00, al 33


La transició energetica a renovables és molt complexa: canviarà profundament l’organització social i econòmica, i s’ha de fer quan l’energia, els materials i el temps començaran a ser escassos. Per això, investigadors d’onze institucions científiques europees, coordinats des de Barcelona, estan desenvolupant el projecte MEDEAS, que permetrà fer simulacions de transició a renovables.
MEDEAS és un projecte finançat per la Unió Europea que permetrà analitzar, planificar i accelerar la transició energètica a renovables.

Amb una aplicació informàtica es podran fer simulacions de transició a renovables, creuant dades de clima, energia, societat i economia; analitzant 35 sectors econòmics i la seva interrelació; i considerant només tecnologia provada. MEDEAS estarà disponible per a ús i revisió pública al març del 2018.


Enllaços:


Projecte MEDEAS

Model MEDEAS, aplicació informàtica per a fer simulacions de transició a renovables (des de març 2018)

Grupo de Energía, Economía y Dinámica de Sistemas, de la Universitat de Valladolid

Altres capítols de "Latituds" complementaris a “Modelant la transició energètica"

Transició (de potència) energètica - capítol 1 (2016)

Transició (de potència) energètica - capítol 2 (2016)
Modelando la transición energética versió original subtitulada en castellà


Designing the energy transition versió original subtitulada en anglès