Estrena dilluns 2 d’octubre del 2017, a les 22.00 al 33A la ciència del canvi climàtic hi ha un català de gran prestigi internacional, tot i ser poc conegut aquí més enllà dels cercles més especialitzats. És Pep Canadell, director executiu del Global Carbon Project, el consorci científic mundial on uneixen esforços les grans institucions científiques, com la NASA, per estudiar l’impacte de l’activitat humana en el cicle del carboni i en el canvi climàtic.El canvi climàtic fa més intensos tots els processos de la Terra. El risc és una pèrdua massiva d’ecosistemes; el repte, una economia descarbonitzada per estabilitzar el clima; el temps disponible, dues dècades. Cal una transició ràpida que ha de venir també de la iniciativa personal.Jordi Vilardell, director de “Latituds”, entrevista Pep Canadell i repassen les últimes novetats pel que fa als gasos d’efecte hivernacle i a la magnitud de l’esforç per estabilitzar el clima.Enllaços:


Global Carbon Project


Biografia del Dr. Josep (Pep) Canadell


Altres capítols de "Latituds" de temes relacionats:

Transició (de potència) energètica – capítol 1 i capítol 2 (2016)

Alimentació i canvi climàtic (2015)

2015: En transició climàtica (2015)

Afrontant el canvi climàtic (2012)