Estrena dijous 3 de DESEMBRE del 2015 a les 22.05 al 33


Els experts diuen que les famílies continuaran perdent casa seva, perquè no podran pagar la hipoteca i ni tan sols el lloguer. Per atendre aquests casos d’emergència no hi ha prou habitatge de lloguer social mentre que hi ha molts pisos buits en mans d’entitats financeres rescatades amb diner públic.Entitats com la Fundació Hàbitat 3 i la cooperativa Sostre Cívic busquen noves fórmules per mobilitzar habitatge social.null

La Fundació Hàbitat 3 intenta convèncer propietaris privats de pisos, diferents administracions i entitats del Tercer Sector que els cedeixin habitatges buits per passar-los a lloguer social.

null

Sostre Cívic és una cooperativa d’usuaris d’habitatge que treballa per una altra fórmula d’accés: la cessió d’ús. La cooperativa és la propietària dels pisos i, a canvi d’una entrada i un lloguer baix, l’usuari hi pot viure. Sostre Cívic també aconsegueix habitatge cedit per ajuntaments durant un període llarg de temps. Els rehabilita i hi allotja socis de la cooperativa.Enllaços

Fundació Hàbitat 3

Sostre Cívic

Un parc d'habitatges de lloguer social

Agència de l'Habitatge de Catalunya

Plataforma Afectats per la Hipoteca

latituds@tv3.cat