Estrena dijous 12 NOVEMBRE del 2015 a les 22.35 al 33 i a internet.


El Mediterrani pateix una forta pressió de contaminació i de sobreexplotació pesquera. Per protegir aquest fràgil ecosistema, a Catalunya s’han creat comitès de cogestió per regular la pesca d’algunes espècies conjuntament entre pescadors, científics, administració i ONGs ecologistes, una iniciativa pionera a Europa.S’han creat plans de gestió, pioners a Europa, en espècies com el sonso, la gamba i el lluç, i estan començant a donar resultats. L’objectiu dels pescadors és reduir l’esforç pesquer: treballar menys i guanyar més. El de tothom: aconseguir uns estocs pesquers sostenibles.Una de les conseqüències del canvi climàtic és l’escalfament de les aigües del Mediterrani, que contribueix a l’aparició d’espècies invasores. Es calcula que n’hi ha unes mil. Destaquen els peixos globus. Si es mengen, alguns poden arribar a ser mortals.
latituds@ccma.cat


ENLLAÇOS


Institut de Ciències del Mar - CSIC

Projecte Observadors del Mar

Confraria Pescadors de Roses

Ecologistes en Acció