L'Institut Català Internacional per la Pau (ICIP) ha elaborat unes guies didàctiques per tres capítols del programa.

Aquestes guies són propostes educatives dirigides especialment a alumnes de secundària i inclou informacions diverses: continguts orientatius adreçats al professorat per tal d'accedir a les nocions bàsiques del reportatge, una proposta d'activitats en relació al tema del capítol i també recursos i informacions complementàries.

Al següent enllaç podeu trobar materials didàctics pels capítols: "Víctimes, veritat i reconciliació", "Noviolència" i "Activisme Pacifista".

Materials didàctics dels capítols

Enllaços als capítols:

Víctimes, veritat i reconciliació

Noviolència

Activisme Pacifista