Estrena dijous 26 febrer del 2015 a les 23.10 al 33 i a internet.


Com afrontar el final? Per a la majoria, la prioritat és evitar el dolor i que sigui el mateix malalt qui pren les decisions clau. Però la sort pot tenir molt a veure en la manera com serà el final, per això els especialistes aconsellen fer testament vital, deixant per escrit com es vol ser tractat al final de la vida.El metge de capçalera pot ajudar el malalt, també al final de la vida, ja que segurament el coneix des de fa molts anys i el pot ajudar fent d’interlocutor amb metges especialistes. També els equips de PADES poden ajudar molt, a pal·liar el dolor i les molèsties de molts malalts amb expectatives de vida limitada.El canvi sobre com afrontar el final de la vida s’obre pas lentament, mentre la majoria de l’opinió pública és partidària de legalitzar l’eutanàsia i el suïcidi assistit, com tenen des de fa anys alguns estats europeus i americans.latituds@tv3.cat


ENLLAÇOS

Comitè de bioètica de Catalunya

Recomanacions del Comitè de bioètica de Catalunya als professionals sanitaris per a l'atenció als malats al final de la vida

CAMFIC - Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària

DMD - Dret a Morir Dignament Catalunya

Models de testament vital:

Model de document de voluntats anticipades del Comitè de bioètica

Model de document de voluntats anticipades de DMD