Estrena Dimecres 26 febrer de 2014 a les 23.00 al 33 i a internet


reemissió dissabte 12 de juliol del 2014, a les 23.35 al 33


A Catalunya, milers de dones es dediquen al treball sexual. Una realitat complexa, que abasta des de víctimes de tràfic i explotació a persones que lliurement exerceixen la prostitució.
Diferents entitats socials es dediquen a l’atenció de les dones més vulnerables. Els ofereixen atenció mèdica, formació, inserció laboral i suport emocional.En ple barri del Raval hi ha la seu d’Àmbit Dona. Aquesta entitat és al costat de dones i transsexuals femenines que exerceixen la prostitució. Fa prevenció del VIH i organitza tallers de drets sexuals: Això són trobades amb treballadores sexuals, la majoria estrangeres, perquè siguin autònomes i lliures en les seves decisions.El Lloc de la Dona fa atenció integral a dones en exclusió social, la majoria dones nigerianes. Fa cursos de castellà i català, els ofereix cursos de formació i inserció laboral en servei doméstic i hostaleria. A més, ha creat l’associació Enfilant l’Agulla, que forma dones en costura i té una marca de moda pròpia: Donakolors.
ENLLAÇOS

ÀMBIT DONA

SICAR

EL LLOC DE LA DONA

DONAKOLORS

TAULA D'ENTITATS DEL TERCER SOCIAL DE CATALUNYA