Estrena Dimarts 4 desembre de 2012 a les 23.45 al 33 i a internet

i Diumenge 9 a les 15.30 al 3/24


Molts discapacitats psíquics fan una vida autònoma gràcies al suport de les entitats socials. No obstant això, amb la crisi s'han retallat les ajudes a aquest col•lectiu i això posa en perill el dret que tenen a viure dignament, integrats en la societat.
Els centres especials de treball, que donen feina uns 7.000 discapacitats intel.lectuals, han patit una retallada en les ajudes de l’administració d’un 30 per cent. Es calcula que es poden perdre 2.500 llocs de treball.Les institucions tutelars es fan càrrec dels discapacitats psíquics quan aquests no tenen pares o família. És el cas de Som - Fundació catalana tutelar Aspanias, que té al seu càrrec unes 400 persones.latituds@tv3.catENLLAÇOS

DISCAPACITAT INTEL.LECTUAL CATALUNYA

ASPRONIS

SOM – FUNDACIÓ CATALANA TUTELAR ASPANIAS

ASSOCIACIÓ PRODISMINUÏTS PSIQUICS DEL BERGUEDÀ.