- estrena dimarts 23 de novembre del 2010, al 33 -


reemissió dijous 21 de maig del 2015, a les 23.05 (aprox) al 33


Les polítiques contra la fam de les darreres dècades han fracassat: mil milions de persones pateixen fam, malgrat que produïm aliments de sobres. Fins i tot en períodes de gran creixement econòmic la fam creix. Ara una idea s’obre pas, impulsada per especialistes i pels grups dels més vulnerables: per acabar amb la fam, no s’ha de potenciar l’agricultura industrial, sinó l’agricultura familiar ecològica.
A l’octubre de 2010 les organitzacions de la societat civil (entre elles les dels grups socials més vulnerables a la fam i les grans ONGs internacionals) s’han incorporat al Comitè de Seguretat Alimentària Mundial de la FAO, l’organisme més important del món per coordinar polítiques alimentaries.
És un moment històric: des d’ara, les organitzacions socials participaran com a membres de ple dret als debats sobre les polítiques alimentàries, matèria que fins ara estava reservada als estats.

ENLLAÇOS
INTERNATIONAL PLANNING COMMITTEE FOR FOOD SOVEREIGNTY (IPC). Grup promotor de la participació de la societat civil en el Comitè de Seguretat Alimentaria.


CIVIL SOCIETY FOR THE COMMITTEE ON WORLD FOOD SECURITY. Organisme de coordinació de la societat civil al Comitè de Seguretat Alimèntaria de la FAO.
FIAN - FOODFIRST INFORMATION & ACTION NETWORK. Observatori del Dret a l’Alimentació i la Nutrició.


LA VIA CAMPESINA. Moviment Internacional de Camperols.


GOLIAT CONTRA DAVID. Informe d’Intermón Oxfam sobre Politica Agraria Europea (PAC) i països pobres.