El psicòleg especialista en adolescents, Ángel Peralbo ha publicat a La esfera de los libros De niñas a malotas, una obra que analitza una època conflictiva en la vida i el desenvolupament de les noies. La seguretat en elles mateixes, el paper de l’autoestima en la seva evolució personal; les influències de les amistats i de les relacions personals; les relacions de parella, els trencaments, els conflictes; la pròpia imatge, l’escola, els pares, l’oci, la relació amb la mare i amb el pare.

De niñas a malotas - Ángel Peralto

Tot un seguit d’elements, de problemes i de situacions que aquest llibre presenta, estudia, analitza i amb aquest material a l’abast permet afrontar-los trobar i aplicar solucions que ajudin a les mateixes adolescents i als seus pares a que aquest canvi no resulti complicat, traumàtic o directament conflictiu i irreversible.

Ángel Peralto

Un treball professional que permet valorar i gestionar de manera adequada aquesta necessitat de créixer en poc temps, la turbulència en les relacions pròpia de l’edat i, sobretot, els perills i dificultats que es poden tronar en aquest camí.